ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


When Autonomous Vehicles Arrive, Will We Be Ready? Matt Campbell
As autonomous vehicles (AVs) aim to reduce the dangers of the road, they will encounter cultural obstacles that engineers cannot solve in the lab. Here, we explore the social and economic barriers to widespread adoption of AVs.

Creating Safer Roads for Autonomous Vehicles Mark Patrick
Self-driving cars are a significant and exciting technological development, but the roads they drive on are ripe for transformation as well.

Is Autonomous Operation Still a Target for Electric Vehicles? Adam Kimmel
While the industry pushes the benefits of electric vehicles (EV), autonomous operation sometimes gets overlooked, but autonomous vehicles are central for EV’s success. From safety to carbon emissions to equity, these key factors will keep EVs at the forefront of the industry

Can AI Systems Match Human-Level Situational Awareness? Constantin Thiopoulos
A characteristic of human intelligence, situational awareness refers to being aware of and able to respond to surroundings. Can we achieve human-level situational awareness in artificial intelligence systems? Advances in neural networks reveal possibilities and limitations.

5G Makes AVs Data Centers on Wheels Sravani Bhattacharjee
The combination of 5G wireless and vehicle-to-everything data exchange standards is poised to address the unprecedented communication challenges of self-driving vehicles. Here are possible ways to overcome these challenges and affect system design.

Autonomous Car Racing: DIT Students Prepare for 2019 NXP Cup Flavio Stiffan
Applying their knowledge of electronics hardware and coding to autonomous vehicles, engineering students from the renowned DIT begin their quest for NXP Cup glory. The students put their racecar designs through a series of rigorous trials to see who would progress to the next stage of the competition.

Writing the Rules for Autonomous Vehicles Steven Keeping
Autonomous vehicles are coming. But adapting them to drive safely on roads dominated by conventional vehicles is proving tricky. A better solution would be to design the transport system from scratch. It could be a long wait.

Almost Everyone Thinks LIDAR is the Technology Choice for Self-Driving Cars Jeremy Cook
LIDAR has come to dominate the self-driving car sensor discussion with a wide range of supporters but with one very notable detractor.

IoT World 2018: Executive Keynote Highlights Paul Golata
IoT World 2018! According to executive keynote speakers, crucial industries to watch include energy, smart grid, agriculture, healthcare, transportation safety, smart cities and homes, and autonomous vehicles. Key technologies supporting advances in these areas include sensors, edge computing, data security, digital twinning, open source, RF wireless, AI, data management, and more. Here’s a look at the keynote presentations, as told by your favorite Mouser Electronics engineer.

New mmWave Sensors Offer Unprecedented Accuracy for Automotive, Industrial Applications Texas Instruments
From automotive radar to industrial automation, mmWave sensors can radically increase precision sensing of range, velocity, and object angle. With the ability to penetrate plastic, drywall, glass, and other materials even in challenging environmental conditions, mmWave Sensors will find their way into the next generation of autonomous vehicles, industrial processes, and more.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives