ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


The Potential for Nanomaterial Inks in Electronic Devices Liam Critchley
Electronic devices are advancing in many ways, and are moving towards very small devices and components, as well as new types of flexible technologies. The potential for nanomaterial inks to be used as a flexible and conductive circuit is huge for flexible, wearable and printable electronic devices.

Using 2D Materials in Photo-Harvesting Applications Liam Critchley
As society looks toward more ways of harvesting our natural environment, 2D materials offer a way to efficiently harvest solar rays into a usable output. 2D materials use light to create energy via advanced solar cells, producing hydrogen fuel and facilitating advanced cancer treatments.

Using 2D Materials to Create Water Energy-Harvesting Devices Liam Critchley
Designers can use 2D materials to develop different water-harvesting applications beyond the mainstream tidal and hydroelectric power harvesting process. These include harvesting energy from salinity gradients where water bodies meet and harvesting energy from rainfall and other water motions.

2D Materials in Piezoelectric Nanogenerators (PENGs) Liam Critchley
The piezoelectric effect is not only a common phenomenon in bulk inorganic materials; it is also observed in select 2D materials. This blog explores how designers can use 2D materials capable of generating a piezoelectric charge in a range of nanogenerators (PENGs) for powering small-scale devices.

2D Materials in Triboelectric Nanogenerators (TENGs) Liam Critchley
The inherent thinness, active surface, and mechanical properties of 2D materials have the potential to create more efficient and longer-lasting TENG devices for powering small-scale electronics.

An Introduction to Nanoelectronics Liam Critchley
As components need to get smaller to accommodate consumer needs, manufacturers need a way of doing this. Nanoelectronics is the creation of electrical components using nanomaterials that can not only reduce the size of the device, but also provide the same, if not better, performance.

Nanotechnology Is Inspiring Next-Gen Batteries Liam Critchley
Conventional Li-ion batteries have been the staple battery technology in many devices, from phones to handheld monitoring equipment, for many years. Rather than looking into new batteries, companies are looking to further improve the status quo by incorporating nanomaterials into Li-ion electrodes.

Nanotechnology Helped Realize Flexible and Wearable Electronics Liam Critchley
Flexible and wearable electronics are rapidly growing industries. The devices’ development and growth can be attributed to the benefits and specific properties of the nanomaterials commonly used within these devices. Here, we look at why nanomaterials are used in these devices.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives