ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Steven Keeping gained a BEng (Hons.) degree at Brighton University, U.K., before working in the electronics divisions of Eurotherm and BOC for seven years. He then joined Electronic Production magazine and subsequently spent 13 years in senior editorial and publishing roles on electronics manufacturing, test, and design titles including What’s New in Electronics and Australian Electronics Engineering for Trinity Mirror, CMP and RBI in the U.K. and Australia. In 2006, Steven became a freelance journalist specializing in electronics. He is based in Sydney.


Adapting Ethernet to Accelerate Industry 4.0 Steven Keeping
Industry 4.0 promises to revolutionize the factory through smart technology. Yet it can be expensive to install, scale, and maintain. A new form of Industrial Ethernet, using single twisted pair cables, promises to cut costs and ease installation while also promising interoperability across design, procurement, and manufacture.

Why Matter Matters for the Smart Home Steven Keeping
It’s been a long time coming, but Matter promises to simplify the smart home—making it easier for manufacturers to build innovative products and for consumers to use them. That will finally see the true potential of the smart home a become reality.

The Critical Component in Low Power Products is the Designer Steven Keeping
Low power components have come a long way. But unless the designer knows how to get the best from them, the battery life gains won’t be realized. What is it that the skilled low-power product designer knows that’s news to the rest of us? It comes down to hardware selection, good coding, testing, and sleep.

5G Is Not Just Good for Consumers, the IoT Will Benefit Too Steven Keeping
5G is the first generation of cellular mobile technology that was designed from the outset to support not only traditional mobile telecoms, but up-and-coming “new radio” wireless technologies for the IoT.

Bluetooth® LE Promises Higher Quality Wireless Audio Steven Keeping
Bluetooth® audio is big business, but battery life is short and sound quality less than perfect. But by switching from classic Bluetooth to Bluetooth LE and introducing a new codec, the Bluetooth SIG says the “next generation of wireless audio is just around the corner.”

Cellular IoT eSIM Adoption Steven Keeping
Like smartphones, cellular IoT devices need verification and authorization before network access is granted. Smartphones use SIM cards for this purpose, but their form factor doesn’t suit the unique demands of cellular IoT operation. Does the solution lie with eSIMs?

Don’t Overlook LDOs for Efficient Voltage Regulation Steven Keeping
Switching voltage regulators are a popular solution when long battery life is required as they have a reputation for high efficiency. But when closely matched to the demands of the application, LDOs can be just as battery-friendly and a simpler solution too.

IoT Security by Design Steven Keeping
The data carried across the IoT is valuable, and the unscrupulous will find and exploit any weakness to get hold of it. That makes protecting the trillion devices forecast to comprise the IoT by 2025 a tall order. Trusted Execution Environments offer a simple and cost-effective start.

USB Power Delivery Makes Circuit Protection Mandatory Steven Keeping
The additional voltage and current introduced to the popular USB standard by USB-PD multiplies hazards and makes circuit protection essential. But designing protection against all threats can be complex and expensive. Integrated solutions from chip makers simplify the task.

Bluetooth® Heads in New Direction Steven Keeping
An upgrade to the Bluetooth® Core Specification, Bluetooth 5.1, adds direction finding capabilities. The enhancement promises much for applications such as indoor navigation, but implementation is challenging even for the experienced RF engineer.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives