ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Humans Must Keep AI, Machines in Check Roman Yampolskiy
The more intelligent the machine, the less humans are able to predict, explain, and comprehend its impacts. Find out how these factors impact our ability to achieve 100 percent AI safety.

Can AI Systems Match Human-Level Situational Awareness? Constantin Thiopoulos
A characteristic of human intelligence, situational awareness refers to being aware of and able to respond to surroundings. Can we achieve human-level situational awareness in artificial intelligence systems? Advances in neural networks reveal possibilities and limitations.

Creating Wisdom in the Internet of Things- the IoT ‘Killer App’? Warren Miller
The Internet of Things (IoT) will provide an avalanche of data. Remote sensors for just about every ‘Thing’ will provide data on the location of cars, busses, packages, and your dog, as well as measurements of your heart rate, blood oxygen level, and even the amount of half and half in your refrigerator. Lots and lots of data.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives