ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Dual, Segmented Routers Ideal for Transit System Traffic Phil Hipol
Public transportation Wi-Fi networks pose several engineering challenges in providing fast and reliable service between vehicles, infrastructures, and machines. Dual, segmented routers provide the bandwidth, connectivity, and power essential for this application.

Creating Safer Roads for Autonomous Vehicles Mark Patrick
Self-driving cars are a significant and exciting technological development, but the roads they drive on are ripe for transformation as well.

5G Makes AVs Data Centers on Wheels Sravani Bhattacharjee
The combination of 5G wireless and vehicle-to-everything data exchange standards is poised to address the unprecedented communication challenges of self-driving vehicles. Here are possible ways to overcome these challenges and affect system design.

Beyond Top Secret: The Tech Behind Santa’s Sleigh Mike Parks
Santa Claus has got to be one of the most tech-savvy people in the world. Surely his sleigh is packed with cutting-edge electronics to ensure his success. While the exact specifications of his mobile command center are safely locked away at the North Pole, we can make some assumptions about the tech onboard.

Shaping Smarter Cities:
Vehicle-To-Everything Hits The Road: Understanding The V2X Infrastructure
Paul Pickering
The underpinnings of vehicle communication has been set for some time, but roadblocks remain to complete adoption.

Shaping Smarter Cities:
Is Vehicle to Infrastructure (V2I) Data Collection a Near-Term Practical Fleet Management Tool?
Steve Schriber
Vehicle to Infrastructure (V2I) communication and data collection could cut fleet costs by creating more data for route optimization, increased safety, and fuel optimization.

Shaping Smarter Cities:
Driving Our Way into the Future
Paul Golata
Technologically advanced and connected vehicles could one day make our cites smarter and easier to travel.

Shaping Smarter Cities: Sigfox and LoRa: Missing from the Autonomous Vehicles Barry Manz
Autonomous vehicles could benefit from low power wireless area networks (LPWANs); however, only IEEE 802.11p and narrowband Long-Term Evolution (LTE) standards are being considered.

Cybersecurity in Self-Driving Cars: Helping to Prevent Hacking Pedro Calomarde
Cars are becoming more connected to the internet, but this means that hackers have more vectors to attack vehicles than before. Auto manufacturers need to put security foremost in their minds in order to create a secure environment for their customers.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives