ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Adapting Ethernet to Accelerate Industry 4.0 Steven Keeping
Industry 4.0 promises to revolutionize the factory through smart technology. Yet it can be expensive to install, scale, and maintain. A new form of Industrial Ethernet, using single twisted pair cables, promises to cut costs and ease installation while also promising interoperability across design, procurement, and manufacture.

New Tech Tuesdays: Amphenol IP67 Connectors and Cable Assemblies Can Lead to Lower Automation Costs Tommy Cummings
In this week’s New Tech Tuesday, we’ll look at Amphenol Communications Solutions’ IP67 Connectors and Cable Assemblies and their value to smart factories when it comes to machine-to-machine communications, robotics, and automation.

How to Achieve Deep Learning Automation in Smart Factories? Adam Kimmel
Robotics revolutionized factories. Today, deep learning, connected devices, IoT, and 5G are doing the same. Learn how to embrace industry 4.0.

Rugged Miniaturization and the IIoT TE Connectivity
As technology continues to evolve, manufacturing finds itself in a shift towards miniaturization. The drive is to make things smaller and more powerful. TE Connectivity provides miniaturized connectors that save space on the PCB without sacrificing the performance of their classical counterparts.

Deploying Edge-Based AI Using the Kria SoM Adam Taylor
Production lines are fast-paced environments. Automated inspection equipment needs to process and make decisions without slowing the production line. This is where tools such as the Xilinx Kria SoM can help.

How Being Bold Brings Smart Automation Solutions Jeff DeAngelis
Industry 4.0 smart factories require design attention to realize smarter, faster, and lower power solutions. The most successful companies set themselves apart through a bold approach in executing their smart automation strategy. In this post, we will present an example.

Industry 4.0 Supported by Machine Learning Wang Dongang
Machine learning and data are expected to play a key role in the development of Industry 4.0. Industry 4.0, which will combine industrialization and digitization, will bring new opportunities and challenges for large corporations and SMEs.

The Future of IIoT Connectivity Marcel Consée
With Industry 4.0 being deployed in almost all production environments and the unique challenges of Industry 5.0 looming on the horizon, industrial applications demand high-speed ruggedized connectors. Learn how the ix Industrial™ connectors support next-generation Industrial Ethernet communication designs.

Industry 5.0 Bridges Cobots and Humans at Work Lee Hibbert
Modern production facilities have become increasingly dominated by automated systems. But Industry 5.0 promises to re-introduce humans to the loop—to valuable effect. Learn how Industry 5.0’s collaboration of humans and machines supports smarter and expanded production activities.

How Gateways Can Secure IoT Architectures Sravani Bhattacharjee
IoT gateways are typically considered edge aggregation and computing equipment. Their security role is mostly understated, during system requirements and design. Here’s how IoT gateways can act as a major security component in IoT architectures, from the edge to the cloud.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives