การส่องสว่างจากด้านหลังของหน้าจอ LED

 การส่องสว่างจากด้านหลังของหน้าจอ LED
LED Backlighting components are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Please view our selection of LED backlighting components below.
ผลการค้นหา: 120
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ความสว่างของสี ความยาวคลื่น/อุณหภูมิสี ความกว้าง If - กระแสทางตรง Vf - แรงดันทางตรง การบรรจุ
Basler LED Backlighting Basler Standard Light Back-100x100-White 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Banner Engineering LED Backlighting Vision Light-Linear Back Light 290 mm; Voltage: 24 V dc; Environmental Rating: IP50 Color: White; 5-pin M12 QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
White 290 nm 59.4 mm 1 A 24 VDC
Display Visions LED Backlighting STN(+)-Transmissive Yel/Grn Background 2,115มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting Blue LED Backlight For DOG-M Series 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting FSTN(-) Transmissive Black Background 120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-S Series 7,878มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight For DOG-L Series 911มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-M Series 680มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight For DOG-M Series 1,084มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-M Series 2,716มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting 240x128 UC1611s black&white positive 61มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-L Series 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

White 67.8 mm 45 mA 3.3 V
Display Visions LED Backlighting Green/Red Backlight for EA DOGM240-6 809มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-M Series 3,591มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-M Series 872มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-M Series 418มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-L Series 3,196มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-XL Series 392มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting STN(+). Reflective Yel/Grn Background 214มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting Socket 2.54mm 22pins (2 pcs. required) 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-L Series 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-M Series 5,303มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk
Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight FOR EA DOGS104x-A 479มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tray
Display Visions LED Backlighting LED B/L for EA DOGS164-A, amber 194มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Amber 30 mA, 60 mA 2.1 V, 4.2 V Bulk
Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-XL Series 290มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1