ส่วนประกอบของแบ็คไลท์

ผลการค้นหา: 163
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
Basler LED Backlighting Basler Standard Light Back-100x100-White 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Banner Engineering LED Backlighting Vision Light-Linear Back Light 290 mm; Voltage: 24 V dc; Environmental Rating: IP50 Color: White; 5-pin M12 QD 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Display Visions LED Backlighting STN(+)-Transmissive Yel/Grn Background 2,115มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Blue LED Backlight For DOG-M Series 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting FSTN(-) Transmissive Black Background 120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-S Series 7,878มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight For DOG-L Series 911มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-M Series 680มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight For DOG-M Series 1,084มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-M Series 2,716มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-L Series 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting 240x128 UC1611s black&white positive 61มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Green/Red Backlight for EA DOGM240-6 809มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-M Series 872มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting White LED Backlight For DOG-M Series 3,556มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-M Series 418มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

JKL Components CCFL Fluorescent Lamps CCFL Backlight Assem LCD 74มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-L Series 3,196มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

JKL Components EL/CCFL Inverters & Accessories 12V Dual Output 462มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Yellow-Green For DOG-XL Series 392มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting STN(+). Reflective Yel/Grn Background 214มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Socket 2.54mm 22pins (2 pcs. required) 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting Amber LED Backlight FOR EA DOGS104x-A 479มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Display Visions LED Backlighting RGB LED Backlight For DOG-L Series 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

JKL Components CCFL Fluorescent Lamps 2.2mm X 312mm White 125มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1