อุปกรณ์เซนเซอร์หลายหน้าที่

ผลการค้นหา: 513
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ประเภท ประเภทอินเตอร์เฟส การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator + D1Pro (Alpha), 4", Touch Screen, ESP32S3 & RP2040, tVOC Sensor, CO2 Sensors, Grove TH Sensor, Wi-Fi/BLE/LoRa 58มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules SensCap Indicator 5 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S500 V2 5-in-1 Compact Weather Station 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensors SenseCAP ONE S700 5 in 1 Compact Weather Sensor RS-485 24 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator, D1 (Alpha), 4" Touch Screen, ESP32 & RP2040 Dual-MCU 38มีอยู่ในสต็อก
122/9/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules SensCap Indicator 5 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S1000 V2 10-in-1 Compact Weather Station 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S700 V2 7-in-1 Compact Weather Station
164/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensors SenseCAP ONE S700 7 in 1 Compact Weather Sensor 24 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator + D1S (Alpha), 4", Touch Screen, ESP32S3 & RP2040, tVOC Sensor, CO2 Sensors, Grove TH Sensor 4มีอยู่ในสต็อก
411/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules SensCap Indicator 5 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2102 - LoRaWAN Light Intensity Sensor 29มีอยู่ในสต็อก
1525/9/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Light Intensity + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2104 - LoRaWAN Soil Moisture and Temperature Sensor 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Soil and Temperature Sensor + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2105-LoRaWAN Soil Moisture, Temperature and EC Sensor 41มีอยู่ในสต็อก
1212/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Soil and Temperature Sensor + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 Soil Moisture & Temperature & EC Sensor (S-Temp&VWC&EC-02A) 191มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensirion Multiple Function Sensor Modules SCD30 CO2 sensor module 8,093มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules CO2, Humidity, and Temperature Sensor I2C, UART 3.3 V to 5.5 V + 50 C
DFRobot Multiple Function Sensor Modules Gravity: 37 Pcs Sensor Set 148มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Kits Sensor Kit for Arduino
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 Soil Moisture & Temperature & EC Sensor - Connector 572มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Industrial Soil Moisture & Temperature Sensor RS-485 3.6 VDC to 30 VDC + 85 C
Amphenol SGX Sensortech Multiple Function Sensor Modules Oxygen Module 25% 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gas Sensor Modules Gas Sensor UART 3.3 V to 5.5 V + 55 C
DFRobot Multiple Function Sensor Modules RS485 Temperature & Humidity Sensor 113มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 pH Sensor - Connector 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Industrial pH Sensor RS-485 3.6 VDC to 30 VDC + 85 C
Advantech Multiple Function Sensor Modules Smart Vibration Sensor 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LoRaWAN Wireless Vibration Sensors loT Sensor Micro-B USB 3.6 V + 85 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 50มีอยู่ในสต็อก
5712/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Environmental Sensors CO2, Temperature and Humidity Sensor I2C 2.4 V to 5.5 V + 60 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP ORCH S4-A1B 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Sensors Weather Sensor RS-485 3.6 V to 16 V + 65 C
DFRobot Multiple Function Sensor Modules Gravity: Speech Synthesis Module(Support English and Chinese) 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sound Sensor Modules Speech Synthesis Module I2C, UART 3.3 V to 5 V + 85 C
DFRobot Multiple Function Sensor Modules Gravity: Analog pH Sensor / Meter Pro Kit V2 69มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3.3 V to 5.5 V + 60 C
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules EC & TDS Sensor 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 pH Sensor (S-pH-01A) Version V2, Supports RS485 Protocol and 0-2V Analog Voltage Output 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
pH Sensor RS-485 3.9 V to 30 V + 85 C
LORD Microstrain Multiple Function Sensor Modules SG-LINK-200, Wireless 3-channel analog input sensor node with onboard antenna in Ruggedized IP68 enclosure and AMPSEAL 14 pin connector. DOES NOT INCLUDE CABLE. Operates on 2.4 GHz IEEE 802.15.4 radio. NOT CERTIFIED FOR USE IN THE UK, EU OR JAPAN 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules Wireless Sensor AMPSEAL 4 V to 36 V + 85 C
LORD Microstrain Multiple Function Sensor Modules V-LINK-200, Wireless 8-channel analog input sensor node. Operates on 2.4 GHz IEEE 802.15.4 radio. NOT CERTIFIED FOR USE IN THE UK, EU, JAPAN OR SINGAPORE 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensor Modules Wireless Sensor 7.5 V to 36 V + 85 C