อุปกรณ์เซนเซอร์

ผลการค้นหา: 1,090
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
Broadcom / Avago Distance Sensor Modules 850nm Extendrange 1D TOF Sensor 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator + D1Pro (Alpha), 4", Touch Screen, ESP32S3 & RP2040, tVOC Sensor, CO2 Sensors, Grove TH Sensor, Wi-Fi/BLE/LoRa 59มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S500 V2 5-in-1 Compact Weather Station 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator, D1 (Alpha), 4" Touch Screen, ESP32 & RP2040 Dual-MCU 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP Indicator + D1S (Alpha), 4", Touch Screen, ESP32S3 & RP2040, tVOC Sensor, CO2 Sensors, Grove TH Sensor 4มีอยู่ในสต็อก
411/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S1000 V2 10-in-1 Compact Weather Station 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Distance Sensor Modules 24GHz mmWave Sensor - Human Static Presence Module Lite - human presence, FMCW, Configurable Underlying Parameter, Arduino support, Home Assistant, ESP Home 62มีอยู่ในสต็อก
7520/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Terabee Distance Sensor Modules GDPR Compliant Multi-device support LoRaQAN or Ethernet Data transmission People counting with 98% accuracy 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Terabee Distance Sensor Modules GDPR Compliant Multi-device support LoRaQAN or Ethernet Data transmission People counting with 98% accuracy 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Distance Sensor Modules RPLiDAR S2 Low Cost 360 Degree Laser Range Scanner - 30M Range 75มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Acconeer Distance Sensor Modules Entry+ Radar sensor Module with A121 358มีอยู่ในสต็อก
42019/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2104 - LoRaWAN Soil Moisture and Temperature Sensor 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2105-LoRaWAN Soil Moisture, Temperature and EC Sensor 41มีอยู่ในสต็อก
33ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules SenseCAP S2102 - LoRaWAN Light Intensity Sensor 29มีอยู่ในสต็อก
24ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
EPCOS / TDK Distance Sensor Modules USSM starter kit 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EPCOS / TDK Distance Sensor Modules Ultrasonic sensor module USSM1.0 Plus FM 206มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 Soil Moisture & Temperature & EC Sensor (S-Temp&VWC&EC-02A) 191มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Phoenix Contact Temperature Sensor Modules MACX MCR-EX TS-I-OLP-SP 28มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Parallax Distance Sensor Modules Laser PING 2m Range Finder 2,100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
II-VI / Finisar Optical Sensor Modules 15 GHZ Ultra-high rf output power detector, FC/APC optical connector, V-female rf connector 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sensirion Multiple Function Sensor Modules SCD30 CO2 sensor module 8,087มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DFRobot Multiple Function Sensor Modules Gravity: 37 Pcs Sensor Set 147มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

STMicroelectronics Distance Sensor Modules Time-of-Flight 8x8 multizone ranging sensor with 90 degrees FoV 672มีอยู่ในสต็อก
3,6008/3/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,600

Seeed Studio Multiple Function Sensor Modules RS485 Soil Moisture & Temperature & EC Sensor - Connector 572มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DFRobot Distance Sensor Modules Infrared Laser Distance Sensor (50m/80m) 117มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1