เครื่องมือพัฒนาอุปกรณ์สัญญาณวิทยุ / สัญญาณไร้สาย

ผลการค้นหา: 7,437
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
Silicon Labs RF Development Tools 97มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo RF Development Tools kit containing one pair of board based on QM331xx silicon 94มีอยู่ในสต็อก
4124/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs xG28-PK6024A
Silicon Labs RF Development Tools 94มีอยู่ในสต็อก
511/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs RF Development Tools xGM240L +10 dBm Module Radio Board 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SparkFun Antenna Development Tools SparkFun Satellite Transceiver Kit - Swarm M138 108มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Silicon Labs RF Development Tools 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs RF Development Tools Silicon Labs Pro-Kit for Amazon Sidewalk 77มีอยู่ในสต็อก
1511/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1Qorvo RF Development Tools 8.5-10.5 GHz 1W PA 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs RF Development Tools FG25 863-870 MHz +16 dBm Pro Kit 69มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Devices Antenna Development Tools 10 GHz Phased Array System 2มีอยู่ในสต็อก
5ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

u-blox GNSS / GPS Development Tools u-blox M10 GNSS evaluation kit XTAL, LNA, SAW filter, power sensor 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs RF Development Tools 192มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SparkFun GNSS / GPS Development Tools GPS-RTK Dead Reckoning Breakout - ZED-F9R, SMA (Qwiic) 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

u-blox GNSS / GPS Development Tools EVK-F9P Evaluation Kit For ZED-F9P L1/L2 eval (no VRS Promo) Board version A. 86มีอยู่ในสต็อก
16/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Renesas / Dialog Bluetooth Development Tools - 802.15.1 Bluetooth Low Energy Development Kit Pro for DA14695 Module: Includes motherboard, daughterboard and cables 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo RF Development Tools 6 - 14GHz Driver Amplifier 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nordic Semiconductor WiFi Development Tools - 802.11 Development kit for the nRF7002 Wi-Fi 6 dual-band companion IC 395มีอยู่ในสต็อก
180ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Arduino WiFi Development Tools - 802.11 Arduino Giga R1 WiFi 88มีอยู่ในสต็อก
20011/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
STMicroelectronics NFC/RFID Development Tools Discovery kit for the ST25R3916B high performance NFC universal device and EMVCo reader 47มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Silicon Labs xG28-RB4401C
Silicon Labs RF Development Tools 155มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Labs xG28-RB4400C
Silicon Labs RF Development Tools 174มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo QPC2110EVB
Qorvo RF Development Tools X-band SOI phase shifter 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Texas Instruments AFE8000EVM
Texas Instruments RF Development Tools AFE8000 evaluation module for eight transmit (TX), 10 receive (RX), 7-GHz RF-sampling AFE 11มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Analog Devices RF Development Tools ADPA7009-2 Eval Board

Texas Instruments RF Development Tools 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1