เครื่องมือพัฒนา WiFi / 802.11

ผลการค้นหา: 476
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ โปรโตคอลที่รองรับ ความถี่ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน คุณสมบัติ โปรโตคอล - Wi-Fi - 802.11 การบรรจุ
Nordic Semiconductor WiFi Development Tools - 802.11 Development kit for the nRF7002 Wi-Fi 6 dual-band companion IC 395มีอยู่ในสต็อก
180ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits nRF7002 802.11 ax
Arduino WiFi Development Tools - 802.11 Arduino Giga R1 WiFi 89มีอยู่ในสต็อก
20011/1/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Add-On Boards Bulk
M5Stack WiFi Development Tools - 802.11 CoreS3 is the third generation of the M5Stack development kit series 51มีอยู่ในสต็อก
50ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP32-S3
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 Gen-Purpose Dev Bd, embeds ESP32-S3-WROOM-1U-N8, 8MB Quad flash, IPEX antenna connector, w/ Pin Header 309มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP32-S3 3.3 V to 5 V Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 Gen-Purpose Dev Bd, embeds ESP32-S3-WROOM-2-N32R8V, 32 MB Octal flash & 8 MB Octal PSRAM, w/ Pin Header 607มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-S3 Gen-Purpose Dev Bd, embeds ESP32-S3-WROOM-1U-N8R2, 8 MB Quad Flash, 2 MB Quad PSRAM, IPEX antenna connector, w/ Pin Header 327มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP32-S3 3.3 V to 5 V Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32 audio development board for IoT products, integrates ESP32-WROVER-E and DSPG DSP 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ESP32-WROVER-B 802.11 b/g/n 2.4 GHz WiFi Bulk
Infineon Technologies WiFi Development Tools - 802.11 module kit for IoT applications 59มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Kits IFW56810
Silicon Labs WiFi Development Tools - 802.11 FG25 902-928.1 MHz Wi-SUN +16 dBm Pro Kit 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits 928.1 MHz Bulk
SparkFun WiFi Development Tools - 802.11 SparkFun Arduino UNO R4 WiFi Qwiic Kit 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits Arduino UNO R4 5 V WiFi
Silicon Labs WiFi Development Tools - 802.11 FG25 863-870 MHz Wi-SUN +16 dBm Pro Kit 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits 870 MHz Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32 general-purpose development board, embeds ESP32-WROOM-DA, 4 MB flash, with pin header
257มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards ESP32 Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-S3 Gen-Purpose Dev Bd, embeds ESP32-S3-WROOM-1-N8R8, 8MB Quad Flash and 8 MB Octal PSRAM, IPEX Antenna Connector, w/ Pin Header 671มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP32-S3 3.3 V to 5 V Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP8266-DevKitS is a flashing board used to flash official ESP8266 WROOM series modules 515มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP8266 WROOM 802.11 b/g/n 2.4 GHz WiFi Bulk
Adafruit WiFi Development Tools - 802.11 Assembled Adafruit Feather M0 WiFi - ATSAMD21 + ATWINC1500

Evaluation Boards ATWINC1500, ATSAMD21 WiFi
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-DevKitS is a flashing board used to flash official ESP32 WROVER and SOLO series modules 466มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits ESP32 WROVER 802.11 b/g/n 2.4 GHz WiFi Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32 General Development Kit, embeds ESP32-WROOM-32E, 4MB flash. 7,047มีอยู่ในสต็อก
1,928ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ESP32-WROOM-32E 3.3 V to 5 V Bulk
Laird Connectivity WiFi Development Tools - 802.11 DVK-SU60-SOMC - Development Kit for the 60 Series SoM 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards 60 SOM Series 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz, 5 GHz WiFi Each
Olimex Ltd. WiFi Development Tools - 802.11 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1Adafruit WiFi Development Tools - 802.11 Adafruit FunHouse - WiFi Home Automation Development Board
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32 General Development Kit, embeds ESP32-WROOM-32UE, 4MB flash. 227มีอยู่ในสต็อก
1,20027/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ESP32-WROOM-32UE 3.3 V to 5 V Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32 General Development Kit, embeds ESP32-WROVER-IE, 8MB flash. 951มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ESP32-WROVER-IE 3.3 V to 5 V Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-C3 Gen-Purpose Dev Board, ESP32-C3-MINI-1U, 4 MB Flash, with Pin Header
682มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits ESP32-C3-MINI-1 802.11 b/g/n 2.4 GHz 3.3 V, 5 V WiFi Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-C3 Gen-Purpose Dev Board, ESP32-C3-WROOM-02U-N4, 4 MB Flash, with Pin Header
602มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits ESP32-C3-WROOM-02 802.11 b/g/n 2.4 GHz 3.3 V, 5 V WiFi Bulk
Espressif Systems WiFi Development Tools - 802.11 ESP32-S3 Gen-Purpose Dev Board, embeds ESP32-S3-MINI-1, 8 MB flash, w/ Pin Header 678มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits ESP32-S3-MINI-1 802.11 b/g/n 2.4 GHz 3.3 V, 5 V WiFi Bulk