ไทย - ติดธง ไทย

โปรดยืนยันสกุลเงินที่คุณเลือก:

บาท
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า ฿1,600 (THB)

ดอลลาร์สหรัฐ
Incoterms:FCA (ระบุสถานที่จัดส่ง)
ภาษี, ภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ จะได้รับการจัดเก็บเมื่อรับสินค้า
ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อมากกว่า $50 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Bench Talk

rss

Bench Talk for Design Engineers | The Official Blog of Mouser Electronics


Robert HuntleyRobert Huntley is an HND-qualified engineer and technical writer. Drawing on his background in telecommunications, navigation systems, and embedded applications engineering, he writes a variety of technical and practical articles on behalf of Mouser Electronics.


HMIs Change How We Interact With Vehicles Robert Huntley
Look at any modern car, and you’ll find a sleek HMI for controlling the car’s many functions. Touchscreens have dominated automotive HMIs, but there are concerns that touchscreens distract the driver, so alternatives such as voice recognition and in-air haptics are gathering momentum.

Increased Power Delivery Takes PoE into New Markets Robert Huntley
Looking to incorporate Power over Ethernet into your next design? Learn the specifics behind the new 802.3bt 90W power sourcing and power delivery standard and how the standard has evolved to answer the power requirement needs of today’s smart building applications.

Accurate Fuel Gauging Through State-of-Charge Measurement Robert Huntley
Determining a battery’s state-of-charge using voltage alone is not an accurate method. By combining the open-circuit voltage, current flow, operating temperature, battery age, and discharge rate into a single algorithm, the Maxim MAX1730x series delivers a highly accurate fuel gauge for your product.

Solving BLDC Controller Design Challenges with the Qorvo PAC5556 Robert Huntley
Brushless DC motors have become a popular choice for use in a wide range of consumer and industrial appliances. Building a controller for a BLDC requires several key functions, all of which are combined in the single-package Qorvo PAC5556 Power Application Controller® (PAC™).

Why SiC Devices Are Ideal for Level 3 EV Charging Applications Robert Huntley
Charging an EV can be a lengthy process, however, Level 3 “fast” DC charging techniques promise much faster charging capabilities that reduce charging times to minutes instead of hours. This efficiency relies on high-speed power conversion, for which new wide-bandgap technologies are well suited.

Achieving a Single Higher Voltage from a Dual-Output DC/DC Converter Robert Huntley
As applications use more sophisticated devices, the demand for more complex supply voltages increases. One viable approach to meeting the requirement for a higher voltage rail includes the use of a dual-output DC/DC converter. This blog explains how to integrate this type of converter into your designs.

Selecting a No-Opto Flyback DC/DC Converter for Space-Constrained Designs Robert Huntley
Traditionally, isolated DC/DC flyback converters used an optocoupler or a third transformer winding for line regulation. This led to design complexity, increased cost, and the need for more PCB space. Simplify your design with a no-opto flyback converter IC to regain PCB space and lower your BOM cost.

Avoiding Connector Reflections in mmWave Applications Robert Huntley
Connecting the parts of a mmWave system requires careful attention. As the frequency increases, so does the risk for disruptive reflections to impact efficiency, as with traditional compression-type solderless connectors. Learn how a new solderless PCB connector exhibits minimal reflections up to 67GHz.

Speeding Machine Vision Development and Deployment Robert Huntley
Machine vision is a fundamental part of many industrial manufacturing and process automation implementations. FPGAs are ideally suited to the task of image and video processing, and the Microsemi/Microchip PolarFire FPGA Video and Imaging Kit is an ideal platform on which to base your next design.

Qorvo Underpins 5G Infrastructure Robert Huntley
5G heralds a new era in cellular communications. The stakes are high in the fast-moving world of deploying the new infrastructure to make 5G a reality. Find out why Qorvo is well-positioned to be your component supplier of choice for everything RF related.

All Authors

Show More Show More
View Blogs by Date

Archives