สายโคแอคเชียล

 สายโคแอคเชียล
Coaxial Cables are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many coaxial cable manufacturers including Alpha Wire, Belden Wire & Cable, Cinch Connectivity Solutions, HUBER+SUHNER, Molex, TE Connectivity & more. Please view our large selection of coaxial cables below.
ผลการค้นหา: 2,635
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท RG ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มาตรวัดขนาดลวด - มาตรวัดขนาดลวดอเมริกัน (AWG) ความยาวของสายเคเบิ้ล เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก วัสดุของสื่อนำไฟฟ้า วัสดุที่ผลิตปลอกหุ้ม การลากสาย การบรรจุ ระดับ
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 1,799มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables Bare Copper CC and Tin Plated Flat Strip Braid, Blue FEP Jacket 1,082มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 4.06 mm Copper Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Amphenol Times Microwave Systems 6653690-6
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables Indoor Cable, Black PVC jacket 390มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RG-8 Copper, Tinned Polyvinyl Chloride (PVC) Solid
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 500
หลายรายการ: 500
Johnson / Cinch Connectivity Solutions TRC-50-1/1000
Johnson / Cinch Connectivity Solutions Coaxial Cables Bulk Cable, 1000 foot spool 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Johnson / Cinch Connectivity Solutions TRC-75-1/1000
Johnson / Cinch Connectivity Solutions Coaxial Cables Bulk Cable 1000 foot spool
1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Amphenol Times Microwave Systems 6653690-4
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Amphenol Times Microwave Systems SFT142
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables Sold Per Foot 771มีอยู่ในสต็อก
15011/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 4.57 mm Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Solid
Amphenol Times Microwave Systems 6653690-5
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 494มีอยู่ในสต็อก
3ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
50 Ohms Copper Polyethylene (PE) Solid
Mini-Circuits Coaxial Cables Flexible Interconnect, 0.086" center diameter, 33 GHz 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 304.8 mm 2.64 mm Copper Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Bulk FL86
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables Flexible Low Loss SOLD BY FOOT 17มีอยู่ในสต็อก
5,10019/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 50 ft 2.64 mm Steel Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Reel, Cut Tape TFlex
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 309มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 1 ft 9.4 mm Copper Clad Aluminum Fluoropolymer Solid
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables Flexible Low Loss SOLD BY FOOT 38มีอยู่ในสต็อก
1,80030/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms 4.06 mm Copper Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) Reel, Cut Tape TFlex
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 215มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 758มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
RG-174/RG-316 50 Ohms 500 ft Copper, Tinned Polyurethane (PUR)
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 5,242มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
50 Ohms Copper Polyethylene (PE) Solid
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 71,741มีอยู่ในสต็อก
44811/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms Polyethylene (PE)
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT
2,463มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms Polyethylene (PE)
Murata Electronics Coaxial Cables SWH TO SMA M-F CONN 139มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 mm Bulk MXHQ
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 3,015มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
50 Ohms Copper, Tinned Polyvinyl Chloride (PVC) Solid
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 10,710มีอยู่ในสต็อก
2,00012/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms Polyethylene (PE)
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 12,264มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
RG-174/RG-316 50 Ohms 500 ft Copper, Tinned Polyvinyl Chloride (PVC) Solid
Amphenol Times Microwave Systems Coaxial Cables PRICED PER FOOT 13,933มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 Ohms Polyethylene (PE)