ส่วนประกอบสายเคเบิล RF

 ส่วนประกอบสายเคเบิล RF
RF Cable Assemblies are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many RF cable assemblies manufacturers including Amphenol, Cinch Connectivity, Crystek, Gore, Hirose, HUBER+SUHNER, Johnson / Cinch, Mini-Circuits, Molex, Pomona, Taoglas, & more. Please view our large selection of RF cable assemblies below.
ผลการค้นหา: 13,578
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ซีรีย์ขั้วต่อ A เพศขั้วต่อ A รูปแบบตัวขั้วต่อ A ซีรีย์ขั้วต่อ B เพศขั้วต่อ B รูปแบบตัวขั้วต่อ B ความยาวของสายเคเบิ้ล ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าสูงสุดของความถี่ ประเภทสายเคเบิ้ล สีของปลอกหุ้ม การบรรจุ
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RJ-RJ 12.0" 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMP Jack (Female) Right Angle SMP Jack (Female) Right Angle 12 in 50 Ohms 26.5 GHz T-Flex 405 Black Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RP-RP 12.0" 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMA Plug (Male) Right Angle SMA Plug (Male) Right Angle 12 in 50 Ohms 18 GHz T-Flex 405 Black Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA 2.92-2.92 SP-SP 250MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
2.92 mm Pin (Male) Straight 2.92 mm Pin (Male) Straight 250 mm 50 Ohms 40 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA SP-SJ 500MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMA Pin (Male) Straight SMP Socket (Female) Straight 500 mm 50 Ohms 18 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMA Male 12" Cable Assembly for .047 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Straight Plug (Male) Straight 12 in 50 Ohms 18 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMA Male R/A 6" Cable Assembly for .047 Cable 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Straight Plug (Male) Right Angle 6 in 50 Ohms 18 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMPM Female VITA 67.3 6" Cable Assembly for .047 Cable 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Straight Socket (Female) Straight 6 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol RF RF Cable Assemblies CA MINI FAKRA 4SJ-4SJ 2.0M 34มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Jack (Female) Straight Jack (Female) Straight 2 m 50 Ohms 3 GHz RG-174
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMP Female R/A to SMP Female 12" Cable Assembly for .047 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Socket (Female) Straight 12 in 50 Ohms 26.5 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPS Female to 2.92mm Male 12" Cable Assembly for .047 Cable 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Plug (Male) Straight 12 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA SP-JJ 250MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMA Pin (Male) Straight SMP Socket (Female) Straight 250 mm 50 Ohms 18 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMPM SP-SJ 250MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMA Pin (Male) Straight SMPM Socket (Female) Straight 250 mm 50 Ohms 18 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RJ-RJ 12.0" 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMP Jack (Female) Right Angle SMP Jack (Female) Right Angle 12 in 50 Ohms 26.5 GHz 0.047 Flexible Coax Black Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RP-RP 6.0" 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMA Plug (Male) Right Angle SMA Plug (Male) Right Angle 6 in 50 Ohms 18 GHz T-Flex 405 Black Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMPM SP-SJ 500MM 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMA Pin (Male) Straight SMPM Socket (Female) Straight 500 mm 50 Ohms 18 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female R/A to SMPM Female 12" Cable Assembly for .047 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Socket (Female) Straight 12 in 50 Ohms 26.5 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMPM Female VITA 67.3 12" Cable Assembly for .085 Cable 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Straight Socket (Female) Straight 12 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol RF RF Cable Assemblies CA MINI FAKRA 4SJ-4SJ 1.0M 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Jack (Female) Straight Jack (Female) Straight 1 m 50 Ohms 3 GHz RG-174
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female R/A to SMPM Female 6" Cable Assembly for .047 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Socket (Female) Straight 6 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA 2.92 -2.92 SP-SP 500MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
2.92 mm Pin (Male) Straight 2.92 mm Pin (Male) Straight 500 mm 50 Ohms 40 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies FLCA SMA -SMA RP-RJ 250MM 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SMA Pin (Male) Right Angle SMP Socket (Female) Right Angle 250 mm 50 Ohms 12.4 GHz 0.085 Flexible Coax Bulk
Amphenol RF RF Cable Assemblies CA MINI FAKRA 4SJ-4SJ 6.0" 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Jack (Female) Straight Jack (Female) Straight 153 mm 50 Ohms 3 GHz RG-174
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMP Female R/A to SMP Female 12" Cable Assembly for .085 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Socket (Female) Straight 12 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMP Female R/A to SMP Female 6" Cable Assembly for .085 Cable 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Right Angle Socket (Female) Straight 6 in 50 Ohms 40 GHz Bulk
Amphenol / SV Microwave RF Cable Assemblies SMPM Female VITA 67.3 to SMPM Female VITA 67.3 12" Cable Assembly for .047 Cable 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Socket (Female) Straight Socket (Female) Straight 12 in 50 Ohms 40 GHz Bulk