ชุดประกอบสายเคเบิลสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ผลการค้นหา: 45,910
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ สินค้า ประเภท ปลายตัวเชื่อมต่อ A จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย A ปลายตัวเชื่อมต่อ B จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย B เพศ ความยาวของสายเคเบิ้ล มาตรวัดขนาดลวด - มาตรวัดขนาดลวดอเมริกัน (AWG) พิกัดกระแสไฟ สีของปลอกหุ้ม การบรรจุ
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 100mm Lngth 10 Ckts Wht 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 10 Position Plug 10 Position Male 100 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 100mm Lngth 4 Ckts Wht 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 4 Position Plug 4 Position Male 100 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 100mm Lngth 6 Ckts Wht 1,997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 6 Position Plug 6 Position Male 100 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 300mm Length 16 Circuits Natural 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 16 Position Terminal, Crimp 16 Position Male / Male 300 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 150mm Length 14 Circuits Natural 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 14 Position Terminal, Crimp 14 Position Male / Male 150 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 100mm Lngth 8 Ckts Wht 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 8 Position Plug 8 Position Male 100 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 100mm Length 14 Circuits Natural 499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 14 Position Terminal, Crimp 14 Position Male / Male 100 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 300mm Length 14 Circuits Natural 750มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 14 Position Terminal, Crimp 14 Position Male / Male 300 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 100mm Lngth 2 Ckts Wht 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 2 Position Plug 2 Position Male 100 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 150mm Length 16 Circuits Natural 499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 16 Position Terminal, Crimp 16 Position Male / Male 150 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 100mm Length 16 Circuits Natural 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 16 Position Terminal, Crimp 16 Position Male / Male 100 mm 22 AWG 2 A Black
Samtec Rectangular Cable Assemblies Double Row Discrete Teflon Wire Assembly, 0.050" Pitch 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SFSDT Discrete Wire Cable Assemblies Double Row Discrete Cable Socket 30 Position Socket 30 Position Female / Female 88.9 mm 28 AWG 2.9 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-Pigtail (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 12 Circuits Natural 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221956 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 12 Position Pigtail 12 Position Male 600 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 300mm Length 10 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 10 Position Terminal, Crimp 10 Position Male / Male 300 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 300mm Length 12 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 12 Position Terminal, Crimp 12 Position Male / Male 300 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 16 Circuits Natural 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 16 Position Terminal, Crimp 16 Position Male / Male 600 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 150mm Length 12 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 12 Position Terminal, Crimp 12 Position Male / Male 150 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-Pigtail (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 16 Circuits Natural 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221956 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 16 Position Pigtail 16 Position Male 600 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies EXTreme Guardian Plug-to-Pigtail (OTS) Cable Assembly 11mm Pitch Single Row 1m Length 2 Ckts Blk 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

218055 Cable Assemblies Plug 2 Position Pigtail Male 1 m 6 AWG 60 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-Pigtail (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 14 Circuits Natural 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221956 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 14 Position Pigtail 14 Position Male 600 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 150mm Length 10 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 10 Position Terminal, Crimp 10 Position Male / Male 150 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 100mm Length 12 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 12 Position Terminal, Crimp 12 Position Male / Male 100 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies CLIKMatetoCLIKMate (OTS) Cable Asmbly 2mm Ptch Sngl Row 600mm Lngth 10 Ckts Wht 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221958 Cable Assemblies Discrete Wire Assembly Plug 10 Position Plug 10 Position Male 600 mm 22 AWG 3 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 10 Circuits Natural 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

221955 Discrete Wire Cable Assemblies Off-the-Shelf (OTS) Terminal, Crimp 10 Position Terminal, Crimp 10 Position Male / Male 600 mm 22 AWG 2 A Black
Molex Rectangular Cable Assemblies iGrid-to-iGrid (OTS) Cable Assembly Dual Row 600mm Length 12 Circuits Natural 60มีอยู่ในสต็อก