เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า

 เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
Oscilloscopes are in stock and ship same-day at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many oscilloscope manufacturers including B&K Precision, Digilent, EasySync, Fluke, National Instruments, Tektronix, Teledyne Lecroy & more. Please view our large selection of oscilloscopes below or view our Newest Oscilloscopes page.
ผลการค้นหา: 545
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS จำนวนช่องสถานี แบนด์วิดท์ ประเภทอุปกรณ์ อัตราส่วนความถี่สุ่ม
Keysight Benchtop Oscilloscopes 100 MHz, 4-Ch, with US Power Cord 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 100 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 1 GHz, 4-Ch. with US Power Cord 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 1 GHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 1 GHz, 2+16 Ch. with US Power Cord 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

18 Channel 1 GHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 200 Mz, 4-Ch. with US Power Cord 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 200 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 500 MHz, 4 Ch. with US Power Cord 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 500 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 200 Mz, 4+16 Ch. with US Power Cord 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

20 Channel 200 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 1 GHz, 2-Ch. with US Power Cord 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Channel 1 GHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (4) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 500MHz BW 3มีอยู่ในสต็อก

4 Channel 500 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Teledyne LeCroy Benchtop Oscilloscopes 500 MHz, 16 CH Mixed Signal, Digital, FU 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 Channel 500 MHz Digital Oscilloscope 5 GS/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (2) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 200MHz BW 5มีอยู่ในสต็อก

2 Channel 200 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (4) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 100MHz BW 4มีอยู่ในสต็อก

4 Channel 100 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (4) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 350MHz BW 3มีอยู่ในสต็อก

4 Channel 350 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (2) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 350MHz BW 3มีอยู่ในสต็อก

2 Channel 350 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Tektronix Benchtop Oscilloscopes Mixed Signal Oscilloscope (2) Analog Channels, 10M record length, Traceable Calibration Certificate, 500MHz BW 2มีอยู่ในสต็อก

2 Channel 500 MHz Mixed Signal Oscilloscope 1.25 GS/s
Fluke Handheld Oscilloscopes FLUKE-190-062-III, SCOPEMETER 2 CH. 60MHZ COLOR 4มีอยู่ในสต็อก

2 Channel 60 MHz Scope Meter 625 MS/s
Digilent Benchtop Oscilloscopes Analog Discovery Pro ADP3450 Product Kit 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 55 MHz Mixed Signal Oscilloscope 100 MS/s
Digilent Benchtop Oscilloscopes ADP3450 BNC Probe Bundle 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 55 MHz Mixed Signal Oscilloscope 100 MS/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 100 MHz, 2-Ch. with US Power Cord 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Channel 100 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Teledyne LeCroy Benchtop Oscilloscopes 1 GHz, 16 CH Mixed S ignal, Digital, FUL 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

16 Channel 1 GHz Digital Oscilloscope 5 GS/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 350 MHz 4Ch. with US Power Cord 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Channel 350 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Keysight Benchtop Oscilloscopes 100 MHz, 4+16 Ch, with US Power Cord 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

20 Channel 100 MHz Mixed Signal Oscilloscope 5 GSa/s
Pico Technology Benchtop Oscilloscopes PicoScope 6824E kit with US power lead 1มีอยู่ในสต็อก

4 Channel 1 GHz Mixed Signal Oscilloscope 2.5 GS/s
Digilent Handheld Oscilloscopes Analog Discovery 2 189มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

1 Channel 30 MHz Oscilloscope 100 MS/s
Digilent Benchtop Oscilloscopes ADP3250 BNC Probe Bundle 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Channel 55 MHz Mixed Signal Oscilloscope 100 MS/s
Seeed Studio Handheld Oscilloscopes DSCope U3P100 Dual-Channel 1GSa/s Sampling/100Mhz Bandwidth USB3.0 - Portable Oscilloscope 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
2 Channel 100 MHz 500 MS/s