ตัวนับความถี่

ผลการค้นหา: 41
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ประเภทอุปกรณ์ โหมด ประเภทหน้าจอ
Mini-Circuits Frequency Counters INTG FREQ. COUNTER & PWR METER 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter and Power Meter LCD

Keysight Frequency Counters Universal Counter 100-240V,US Pwr Cord 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter Color TFT WQVGA

Keysight Frequency Counters 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer, 12 digits/s, 100 ps 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter Color TFT WQVGA
Keysight Frequency Counters Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 20ps, LAN, USB,GPIB, UK/EU Pwr Cord 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Universal Counter Color TFT WQVGA
Keysight Frequency Counters RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB, with Channel 2 - 15 GHz CW 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter Color TFT WQVGA
Keysight Frequency Counters ADD 6 GHz CW MICROWAVE CH UPGRD 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF/Universal Frequency Counter, Timer LED

Keysight Frequency Counters RF Counter 350MHz 100-240V,US Pwr Cord 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter Color TFT WQVGA
Keysight Frequency Counters Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 100ps, LAN,USB,GPIB, UK/EU Pwr Cord 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Frequency Counter Color TFT WQVGA

Keysight Frequency Counters Universal Counter 100-240V,US Pwr Cord
114/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Frequency Counter Color TFT WQVGA
Simpson Electric Company Frequency Counters S660 Series Counter
124/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Tektronix Frequency Counters Microwave/Counter Analyzer & Power Meter 300MHz/40GHz Med Timebase
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 10 สัปดาห์

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz/20GHz 100 ps Std Timebase
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 9 สัปดาห์

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Keysight Frequency Counters RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB, UK / EU Pwr Cord ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 12 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Frequency Counter Color TFT WQVGA
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz/20GHz 50 ps Std Timebase
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 8 สัปดาห์

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Simpson Electric Company Frequency Counters S663 SERIES COUNTER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 5 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Totalizer Counter Preset Rate, Totalizer Counter
Simpson Electric Company Frequency Counters S660 SERIES COUNTER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 7 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Totalizer Counter Count/Direction, Add/Add, Add/Subtract, Subtract/Subtract, Quadrature and Reverse Quadrature.
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz 50 ps Std Timebase ไม่มีในสต็อก

Timer, Counter, Analyzer LCD
Tektronix Frequency Counters Microwave/Counter Analyzer & Power Meter 300MHz/27GHz Med Timebase
ไม่มีในสต็อก

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz 100 ps Std Timebase ไม่มีในสต็อก

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz/3GHz 50 ps Std Timebase
ไม่มีในสต็อก

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Tektronix Frequency Counters Timer/Counter/Analyzer 300MHz/3GHz 100 ps Std Timebase
ไม่มีในสต็อก

Timer, Counter, Analyzer Numeric and Graphical
Simpson Electric Company Frequency Counters S661 SERIES COUNTER ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Rate Counter Hours, Seconds, and Seconds/Thousand (msec).
Simpson Electric Company Frequency Counters S664 SERIES COUNTER ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Frequency Counter
Simpson Electric Company Frequency Counters S663 SERIES COUNTER ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Totalizer Counter Preset Rate, Totalizer Counter
Simpson Electric Company Frequency Counters S662 SERIES COUNTER ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Dual Counter Dual, Totalizing/Batch