ดีเคดบ็อกซ์

 ดีเคดบ็อกซ์
Decade Boxes are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many decade box manufacturers including Extech, Global Specialties, IET Labs, & more. Please view our large selection of decade boxes below.
ผลการค้นหา: 46
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ขอบเขตความต้านทาน ความแม่นยำ
IET Labs HRRS-B-6-1K
IET Labs Decade Boxes 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Global Specialties Decade Boxes HANDHELD RESIS DECADE BOX 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance
Extech Decade Boxes Resistance Decade 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 1 Ohms to 11.11111 MOhms
Global Specialties Decade Boxes HANDHELD RESISTANCE DECADE BOX 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 1 Ohms to 11 MOhms 1 %
Extech Decade Boxes Capacitance Decade 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance 1 Ohms to 11.11111 MOhms
Global Specialties Decade Boxes HANDHELD CAPACITANCE DECADE BOX 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance 5 %
IET Labs Decade Boxes Resistance Decade Box 1 O - 10 MO 1% 7มีอยู่ในสต็อก
2096/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 0 Ohms to 9999999 Ohms +/- 1 %
IET Labs Decade Boxes Resistance DecadeBox with Shielded Case 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance
IET Labs 0510-9708-01(H)
IET Labs Decade Boxes 1M ohm Decade Switch Assembly 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 1 MOhms
XP Power Decade Boxes
108/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
IET Labs Decade Boxes HIGH POWER DECADE RESIST SUBSTITUTER ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 1 mOhms to 10 MOhms 0.5 %
IET Labs Decade Boxes OS-260 RESISTANCE DECADE BOX / RTD SIMULATOR ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 9 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 24 MOhms +/- 0.1 %
IET Labs Decade Boxes Resistance Decade Box 0.1 O - 100 MO 0.1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 7 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 0 Ohms to 99999999.9 Ohms 0.1 %
IET Labs Decade Boxes Capacitance Decade Box 50 pF - 10 uF 1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 7 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance
IET Labs Decade Boxes Capacitance Decade Box 100 pF - 1000 uF 4% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 3 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance
IET Labs Decade Boxes Capacitance Decade Box 100 pF - 100 uF 1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance +/- 1 %
IET Labs Decade Boxes Capacitance Decade Box 100 pF - 100 uF 4% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 7 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Capacitance +/- 4 %
IET Labs Decade Boxes Resistance and Capacitance Box ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 11 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 0 Ohms to 9999999 Ohms
IET Labs Decade Boxes Resistance Decade Box 0.1 O - 100 MO 1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 7 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 0 Ohms to 99999999.9 Ohms +/- 1 %
IET Labs Decade Boxes High Power Resistance Decade Box 1 O - 10 MO 1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 3 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance
IET Labs Decade Boxes OS-270 RESISTANCE DECADE BOX / RTD SIMULATOR ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 1.5 MOhms +/- 0.1 %
IET Labs Decade Boxes Resistance Decade Box 1 O - 10 MO 0.1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance 0 Ohms to 9999999 Ohms 0.1 %
IET Labs Decade Boxes High Power Resistance Decade Box 0.1 O - 100 MO 0.1% ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Resistance
IET Labs Decade Boxes Wide Range Inductance การขายสินค้าโรงงานโดยผ่านตัวกลาง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Inductance +/- 2 %
IET Labs Decade Boxes Inductance Decade Box 1 uH - 1 H 2% การขายสินค้าโรงงานโดยผ่านตัวกลาง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Decade Boxes - Inductance