วงจรควบคุมหน่วยความจำ

ผลการค้นหา: 58
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทหน่วยความจำ การสลับไปเป็นการสำรองไฟในแบตเตอรี่ การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การบรรจุ
Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers 3V Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor 3,125มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 3.6 V 2.7 V 30 uA, 50 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers 3V Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor 216มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 3.6 V 2.7 V 30 uA, 50 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT TSSOP-20 Tube
Texas Instruments Memory Controllers SRAM Nonvolatile Controller IC 1,416มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 3 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 539มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 210มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-Wide-16 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 27มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 100 uA, 1 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT TSSOP-20 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers 3V Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor 958มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 3.6 V 2.7 V 30 uA, 50 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-16 Tube
Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 520มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 100 uA, 1 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-Narrow-16 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers CONTROLLER NV-BW & RST 8PIN DIP LF 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 50 uA, 200 uA - 40 C + 85 C Through Hole PDIP-8 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA - 40 C + 85 C Through Hole PDIP-8 Tube
Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-Wide-16 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 50 uA, 200 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-16 Tube
Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor 243มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 50 uA, 200 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube
Texas Instruments Memory Controllers SRAM Nonvolatile Controller IC 51มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 3 mA - 40 C + 85 C Through Hole PDIP-16 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 145มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA 0 C + 70 C Through Hole PDIP-8 Tube
Texas Instruments Memory Controllers SRAM Nonvolatile Controller IC 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 3 mA 0 C + 70 C SMD/SMT SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Memory Controllers SRAM Nonvolatile Controller IC 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 3 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-Narrow-16 Tube
Texas Instruments Memory Controllers Battery Back-up for Dual SRAM Banks 219มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 3.6 V 3 V 210 uA - 20 C + 70 C SMD/SMT TSSOP-16 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Nonvolatile RAM Controller 51มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile RAM - NVRAM Yes 5.5 V 4.5 V 230 uA - 40 C + 85 C SMD/SMT SOIC-8 Tube

Analog Devices / Maxim Integrated Memory Controllers Flexible Nonvolatile Controller with Lithium Battery 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nonvolatile SRAM Yes 5.5 V 4.5 V 100 uA, 1 mA - 40 C + 85 C Through Hole PDIP-16 Tube
Hyperstone Memory Controllers USB 2.0 Flash Memory Controller 258มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash No 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-76
Hyperstone Memory Controllers I-Temp, CF 6.1, IDE, PATA, SSD, Flash Memory Controller 258มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash No 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT TFBGA-124 Tray
Hyperstone Memory Controllers SATA3 Flash Memory Controller 195มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash No - 40 C + 85 C SMD/SMT TFBGA-124 Tray
Hyperstone Memory Controllers USB 2.0 Flash Memory Controller 199มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash No 3.465 V 3.135 V - 40 C + 85 C SMD/SMT QFN-76
Hyperstone Memory Controllers I-Temp, CF 5.0, IDE, PATA, SSD, Flash Memory Controller 175มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash No 3.63 V 2.97 V 100 mA - 40 C + 85 C SMD/SMT TQFP-128 Tray