ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 16-บิต

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 16-บิต
16-bit Microcontrollers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many 16-bit microcontroller manufacturers including Infineon, Microchip, NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments & more. Please view our large selection of 16-bit microcontrollers below.
ผลการค้นหา: 10,165
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ แกนหลัก ขนาดหน่วยความจำของโปรแกรม ความกว้างของบัสข้อมูล ความละเอียดของตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา จำนวนอุปกรณ์ขาเข้า/ขาออก ขนาดข้อมูลใน RAM การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ
Renesas Electronics R7F100GML3CFB#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 512K 80LFQFP -40/105C 476มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LFQFP-80 RL78 512 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 74 I/O 48 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GJH2DFA#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 52LQFP -40/+85C 800มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-52 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 48 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G16 32K LQFP32 -40/+125C 1,248มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G16 SMD/SMT LQFP-32 32 kB - 40 C + 125 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFK3CFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 384K 44LQFP -40/+105C 640มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 384 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 32 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GLH3CFB#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 64LFQFP -40/105C 800มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LFQFP-64 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 58 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GEJ2DNP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 256K 40HWQFN -40/+85C 980มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT HWQFN-40 RL78 256 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 36 I/O 24 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GGN2DNP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 768K 48HWQFN -40/+85C 832มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT HWQFN-48 RL78 768 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 44 I/O 48 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GMK2DFB#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 384K 80LFQFP -40/+85C 476มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LFQFP-80 RL78 384 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 74 I/O 32 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GGJ2DNP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 256K 48HWQFN -40/+85C 832มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT HWQFN-48 RL78 256 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 44 I/O 24 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GBH3CFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 32LQFP -40/+105C 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-32 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 28 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GBJ2DFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 256K 32LQFP -40/+85C 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-32 RL78 256 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 28 I/O 24 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GGH2DFB#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 48LFQFP -40/+85C 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LFQFP-48 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 44 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GMK3CFB#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 384K 80LFQFP -40/105C 476มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LFQFP-80 RL78 384 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 74 I/O 32 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFL3CFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 512K 44LQFP -40/+105C 480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 512 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 48 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFH3CFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 44LQFP -40/+105C 800มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFH2DFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 192K 44LQFP -40/+85C 600มีอยู่ในสต็อก
20013/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 192 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 20 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GGL3CNP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 512K 48HWQFN -40/105C 500มีอยู่ในสต็อก
3324/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT HWQFN-48 RL78 512 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 44 I/O 48 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFL2DFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 512K 44LQFP -40/+85C 640มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 512 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 48 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GPG3CFA#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 128K 100LQFP -40/105C 202มีอยู่ในสต็อก
3021/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-100 RL78 128 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 92 I/O 16 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 105 C Tray
Renesas Electronics R7F100GPG2DFA#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 128K 100LQFP -40/+85C 202มีอยู่ในสต็อก
3022/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-100 RL78 128 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 92 I/O 16 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray
Renesas Electronics R7F100GFK2DFP#AA0
Renesas Electronics 16-bit Microcontrollers - MCU 16BIT MCU RL78/G23 384K 44LQFP -40/+85C 640มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RL78/G23 SMD/SMT LQFP-44 RL78 384 kB 16 bit 8 bit/10 bit/12 bit 32 MHz 40 I/O 32 kB 1.6 V 5.5 V - 40 C + 85 C Tray