บอร์ดและชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา - AVR

ผลการค้นหา: 361
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ สินค้า แกนหลัก เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การบรรจุ
Microchip Technology Development Boards & Kits - AVR AVR EA Family Curiosity Nano Evaluation Kit 56มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits AVR AVR64EA48
Arduino Development Boards & Kits - AVR Make Your UNO kit 81มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Uno Mini LE 592มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AVR
Microchip Technology Development Boards & Kits - AVR AVR-IoT Cellular Mini Device 294มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards
SparkFun Development Boards & Kits - AVR SparkFun MicroMod Alorium Sno M2 Processor 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards Sno System on Module
Arduino Development Boards & Kits - AVR Nicla Vision 71มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ARM Cortex M7 STM32H747AII6
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino tiny Machine Learning Kit 306มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits
Microchip Technology Development Boards & Kits - AVR PIC-IoT WA (PIC24, WiFi, AWS) 88มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards PIC24 PIC24FJ128GA705 Microcontroller Bulk
SparkFun Development Boards & Kits - AVR Auto pHAT for Raspberry Pi 79มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Engineering Kit Rev2

Starter Kits Mechatronics, MAT Lab,
SparkFun Development Boards & Kits - AVR RED-V Thing Plus - SiFive RISC-V FE310 SoC 47มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
NewAE Development Boards & Kits - AVR ChipWhisperer-Lite 2-Part with XMEGA 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CW1173 Development Kits AVR ChipWhisperer-Lite Bulk
Seeed Studio Development Boards & Kits - AVR Grove Beginner Kit for Arduino 1,005มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Grove Starter Kits AVR ATmega320p
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Uno Rev 3 SMD 1,328มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Base Boards AVR ATmega328 Bulk
Adafruit Development Boards & Kits - AVR Adafruit Metro Mini 328 - Arduino-Compatible - 5V 16MHz 423มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards AVR ATmega328
Arduino Development Boards & Kits - AVR ARDUINO NANO EVERY WO HEADERS 3,988มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Nano Development Boards AVR ATmega4809

Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Uno Rev 3 2,575มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Base Boards AVR ATmega328P
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Mega 2560 Rev 3 845มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Base Boards AVR ATmega2560 Bulk
Adafruit Development Boards & Kits - AVR Adafruit Itsy Bitsy 32u4 - 3V 8MHz 163มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards AVR ATmega32U4
SparkFun Development Boards & Kits - AVR Arduino Mega 2560 R3 106มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Gravitech Development Boards & Kits - AVR Arduino Nano 3.0 (with ATMEGA328) 185มีอยู่ในสต็อก
50ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Kits AVR ATmega328P
Arduino Development Boards & Kits - AVR NANO V3 (ARDUINO) A000005 1,176มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Add-On Boards AVR ATmega328
Microchip Technology Development Boards & Kits - AVR AVR AVR128DB48 Curiosity Nano Evaluation kit 293มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Arduino Development Boards & Kits - AVR Arduino Student Kit ENGLISH 116มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits AVR Arduino Uno
Microchip Technology Development Boards & Kits - AVR SAM D21 Curiosity NANO EVAL KIT 89มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1