สายไฟกระแสไฟตรง

ผลการค้นหา: 973
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ปลายตัวเชื่อมต่อ A จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย A ปลายตัวเชื่อมต่อ B จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย B มาตรวัดขนาดลวด - มาตรวัดขนาดลวดอเมริกัน (AWG) ความยาวของสายเคเบิ้ล สีของปลอกหุ้ม การกำหนดรหัส อัตราส่วน IP อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า การบรรจุ
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 2 CIRCUIT 300MM Sn 1,535มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
DIGI DC Power Cords 2.1mm L-B-PLG/BW,4m Comp.WR-41(v2)&WR21 135มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

DC Power Cord 2.1 mm DC Plug No Connector - 4 m 250 V Bulk
Phoenix Contact DC Power Cords SAC-4P-15,0-PUR/ M12FST 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 2 CIRCUIT 600MM Sn 1,161มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 10 CIRCUIT 300MM Sn 839มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 4 CIRCUIT 600MM Au 411มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 8 CIRCUIT 600MM Au 524มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 10 CIRCUIT 150MM Au 777มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

150 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 4 CIRCUIT 300MM Sn 1,499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 6 CIRCUIT 150MM Sn 1,480มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

150 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 8 CIRCUIT 600MM Au 735มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 10 CIRCUIT 600MM Sn 697มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 4 CIRCUIT 300MM Au 851มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 2 CIRCUIT 300MMAu 1,897มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 6 CIRCUIT 300MM Sn 1,512มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 10 CIRCUIT 600MM Sn 398มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 4 CIRCUIT 600MM Au 997มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 P-P 4 CIRCUIT 300MM Sn 2,174มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 2 CIRCUIT 600MM Au 2,232มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 2 CIRCUIT 600MM Sn 2,283มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 6 CIRCUIT 300MM Au 1,782มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-S 2 CIRCUIT 300MM Au 2,439มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 2 CIRCUIT 150MM Au 1,417มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

150 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 R-R 4 CIRCUIT 150MM Au 556มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

150 m Black
Molex DC Power Cords MICRO-FIT3.0 P-P 8 CIRCUIT 600MM Sn 380มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

600 m Black