เครื่องกำเนิดสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้

 เครื่องกำเนิดสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้
Programmable Oscillators are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many programmable oscillator manufacturers including Abracon, Analog Devices Inc., Microchip, SiTime, Skyworks & many more. Please view our large selection of programmable oscillators below.
ผลการค้นหา: 8,673
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ความถี่ ความเสถียรของความถี่ ความสามารถในจำนวนของการประจุไฟฟ้า การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) รูปแบบเอาท์พุต รูปแบบการสิ้นสุด ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ความยาว ความกว้าง ความสูง คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 401มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 30 PPM 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 150มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 50 PPM 15 pF 2.25 V 2.75 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 870มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 50 PPM 15 pF 1.71 V 1.89 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-810 MHz 85มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 810 MHz 15 pF 2.25 V 2.75 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si598 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 126มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 160 MHz 15 pF 2.97 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 61มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 1,410มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 212.5 MHz 100 PPM 15 pF 2.97 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 246มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 3.2 mm x 2.5 mm x 1.1 mm 100 kHz to 212.5 MHz 30 PPM 15 pF 1.71 V 1.89 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm 1.1 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 1,718มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Analog Devices Programmable Oscillators 1kHz 68MHz Serial Port Progmable Osc 9,968มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Silicon Oscillators LTC6903 Tube
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-810 MHz 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 810 MHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si598 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 200มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 30 PPM 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 30 PPM 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 186มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 250 MHz 50 PPM 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Si571 Crystal Oscillator (XO) 34มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

VCXO 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V CML SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si571 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; 0.1-250 MHz 330มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 5 mm x 3.2 mm x 1.33 mm 100 kHz to 212.5 MHz 30 PPM 15 pF 1.71 V 1.89 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 5 mm 3.2 mm 1.33 mm Si514 Cut Tape
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 95มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.25 V 2.75 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape
Microchip Technology Programmable Oscillators Unprog MEMS Oscillator, -40C-85C, 50ppm 1,639มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MEMS Oscillators QFN-4 1 MHz to 150 MHz 50 PPM 15 pF 1.71 V 3.6 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm DSC8001 Tube
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 3,161มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 1.4175 GHz 15 pF 2.97 V 3.63 V LVDS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Reel, Cut Tape, MouseReel
Microchip Technology Programmable Oscillators Unprog MEMS OSC 10ppm 189มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MEMS Oscillators VDFN-6 Tube
Microchip Technology Programmable Oscillators Unprog MEMS Oscillator, -40C-85C, 25ppm 1,415มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MEMS Oscillators QFN-4 1 MHz to 150 MHz 25 PPM 15 pF 1.71 V 3.6 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 3.2 mm 2.5 mm DSC8001 Tube
Skyworks Solutions, Inc. Programmable Oscillators Differential/single-ended; I2C programmable XO; OE pin 2; 10-1417 MHz 347มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Standard Oscillators 7 mm x 5 mm x 1.8 mm 10 MHz to 160 MHz 15 pF 2.97 V 3.63 V CMOS SMD/SMT - 40 C + 85 C 7 mm 5 mm 1.8 mm Si570 Cut Tape