ตัวเก็บประจุความปลอดภัย

ผลการค้นหา: 24,679
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า การกำหนดอัตราความปลอดภัย รูปแบบการสิ้นสุด ฉนวนไฟฟ้า ประจุกระแสไฟ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ความคลาดเคลื่อนยินยอม จำนวนพิน การเว้นพื้นที่ตัวนำ รูปแบบตัวนำ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ความยาว ความกว้าง ความสูง คุณสมบัติ ระดับ การบรรจุ
KEMET Safety Capacitors 400 VAC 0.001 uF Y5U 20% LS=7.5mm 1,772มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Film Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 1000 pF +/- 250 VAC, +/- 400 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Vertical Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
Vishay / BC Components Safety Capacitors 100PF 300V 10% 7.5MM 9,703มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5S 100 pF 440 VAC, 300 VAC 10 % 7.5 mm Inline Kinked - 40 C + 125 C - - VY2 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 498มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Bulk
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.00022uF Y5P 20% LS=10mm 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y1 Radial Y5P 220 pF 400 VAC, 440 VAC 10 % 2 Pin 10 mm Outside Kink - 40 C + 125 C C700KJN SFTY X1-440 Y1-400 Bulk
Vishay / Draloric Safety Capacitors F339X2 4.7 F 10 305Vac 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Film Capacitors F339X2 305V Bulk
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 1,494มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y1 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 440 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Outside Kink - 40 C + 125 C C700KJN SFTY X1-440 Y1-400 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.00022uF Y5P 20% LS=7.5mm 1,860มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5P 200 pF 440 VAC, 300 VAC 10 % 2 Pin 7.5 mm Vertical Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 486มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Bulk
KEMET Safety Capacitors 400 VAC 0.01 uF Y5V 20% LS=7.5mm 1,489มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 0.01 uF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Vertical Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
Vishay / BC Components Safety Capacitors 6,944มีอยู่ในสต็อก
7,500ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y1 Radial Y5U 3300 pF 760 VAC, 500 VAC 20 % 10 mm Straight - 40 C + 125 C - - VY1 Reel, Cut Tape
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 1,496มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0022uF Y5U 20% LS=7.5mm 1,999มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 2200 pF 440 VAC, 300 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0022uF Y5V 20% LS=10mm 494มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 2200 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Bulk
KEMET Safety Capacitors 400 VAC 0.01 uF Y5V 20% LS=10mm 1,485มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 0.01 uF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400 VAC 0.001 uF Y5P 20% LS=7.5mm 486มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5P 1000 pF 400 VAC, 250 VAC 10 % 2 Pin 7.5 mm Vertical Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Bulk
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=7.5mm 1,493มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5V 20% LS=7.5mm 1,991มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440 VAC 0.001 uF Y5P 20% LS=7.5mm 1,985มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5P 1000 pF 440 VAC, 300 VAC 10 % 2 Pin 7.5 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0022uF Y5V 20% LS=10mm 1,937มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 2200 pF 440 VAC, 300 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0039uF Y5U 20% LS=7.5mm 1,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 3900 pF 440 VAC, 300 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 400VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 4700 pF 400 VAC, 250 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Outside Kink - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-250 Bulk
KEMET Safety Capacitors 35.0UF 310V 1,180มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

R49 X1 310 Bulk
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0022uF Y5V 20% LS=7.5mm 1,656มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5V 2200 pF 440 VAC, 300 VAC 20 % 2 Pin 7.5 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0022uF Y5U 20% LS=10mm 1,809มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Safety Ceramic Disc Capacitors X1, Y2 Radial Y5U 2200 pF 440 VAC, 300 VAC 20 % 2 Pin 10 mm Straight - 55 C + 125 C C700KJY SFTY X1-400 Y2-300 Ammo Pack
KEMET Safety Capacitors 440VAC 0.0047uF Y5U 20% LS=10mm 489มีอยู่ในสต็อก