โมดูลบลูทูธ - 802.15.1

 โมดูลบลูทูธ - 802.15.1
Bluetooth Modules (802.15.1) are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many bluetooth module manufacturers including Cypress Semiconductor, Laird, Microchip, Panasonic, Seeed Studio, Silicon Laboratories, & more. Please view our large selection of bluetooth modules below.
ผลการค้นหา: 639
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ระดับ โปรโตคอล คลาส ประเภทอินเตอร์เฟส กระแสไฟขาออก อัตราข้อมูล ความไวของตัวรับสัญญาณ ความถี่ การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน การบรรจุ
u-blox Bluetooth Modules - 802.15.1 ESP32, metal antenna, u-connectXpress 2,437มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NINA-B2 Bluetooth 4.2 + EDR Bluetooth BR/EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) GPIO, SPI, UART 5 dBm 1 Mb/s, 2 Mb/s, 3 Mb/s - 88 dBm 2.4 GHz to 2.4835 GHz 3 V 3.45 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
u-blox Bluetooth Modules - 802.15.1 Secure industrial dual-mode Bluetooth Module, u-connectXpress software and antenna pin 1,308มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NINA-B2 Bluetooth 4.2 + EDR Bluetooth BR/EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) GPIO, SPI, UART 5 dBm 1 Mb/s, 2 Mb/s, 3 Mb/s - 88 dBm 2.4 GHz to 2.4835 GHz 3 V 3.45 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24S - Bluetooth v5.3 SIP Module with various antenna options (Silicon Labs EFR32BG24) - Tape / Reel 2,500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Lyra 24S I2C, SPI, UART 10 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Silicon Labs Bluetooth Modules - 802.15.1 BT122 Dual Mode Buetooth LE, BR/EDR, EFM32 Series 1 MCU, 256 K Flash, Internal Antenna 2,950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

IoT Bluetooth 4.2 Class 2 I2C, UART 11 dBm 3 Mb/s - 95 dBm 2.44 GHz 2.2 V 3.6 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (20dBm) with RF Trace Pad (Silicon Labs EFR32BG24) - Tape / Reel 950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra series - Bluetooth v5.3 PCB Module - Integrated Antenna with Wireless Xpress (Silicon Labs EFR32BG22) - Cut Tape 247มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

I2C, SPI, UART 2 Mb/s 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24S - Bluetooth v5.3 SIP Module with various antenna options (Silicon Labs EFR32BG24) - Cut / Tape 625มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Lyra 24S I2C, SPI, UART 10 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (20dBm) with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG24) - Cut / Tape 233มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (20dBm) with RF Trace Pad (Silicon Labs EFR32BG24) - Cut / Tape 230มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (10dBm) with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG24) - Tape / Reel 995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Silicon Labs Bluetooth Modules - 802.15.1 Wireless bluetooth SiP module, Secure Boot with Root of Trust and Secure Loader(RTSL), 78 MHz, 10 dB 6,266มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
xGM240S Tray
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (10dBm) with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG24) - Cut / Tape 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra 24P - Bluetooth v5.3 PCB Module (20dBm) with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG24) - Tape / Reel 1,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Lyra 24P I2C, SPI, UART 20 dBm 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Microchip Technology Bluetooth Modules - 802.15.1 BLE RN module, PCB antenna, Industrial temp
2,373ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bluetooth 5.2 Bluetooth Low Energy (BLE) 4-Wire UART 12 dBm 2 Mb/s - 92 dBm 2.402 GHz to 2.48 GHz 1.9 V 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra series - Bluetooth v5.3 PCB Module- Integrated Antenna with Wireless Xpress (Silicon Labs EFR32BG22) - Tape / Reel 967มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

I2C, SPI, UART 2 Mb/s 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Module, Sterling LWB+, M.2, Key E, SDIO, UART 99มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Sterling-LWB+ Bluetooth 5.2 Class 1 USART 2.4 GHz 3.2 V 4.8 V - 40 C + 85 C Tray
Silicon Labs Bluetooth Modules - 802.15.1 BT122 Dual Mode Buetooth LE, BR/EDR, EFM32 Series 1 MCU, 256 K Flash, Internal Antenna 896มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
IoT Bluetooth 4.2 Class 2 I2C, UART 11 dBm 3 Mb/s - 95 dBm 2.44 GHz 2.2 V 3.6 V - 40 C + 85 C Cut Tape
Infineon Technologies Bluetooth Modules - 802.15.1 EZ-BLE PRoC BT 4.2 Module 12,994มีอยู่ในสต็อก
4,000ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (BLE) I2C, SPI, UART 3 dBm 1 Mb/s - 89 dBm 2.4 GHz 1.71 V 5.5 V - 40 C + 85 C Reel, Cut Tape
Microchip Technology Bluetooth Modules - 802.15.1 New Firmware Rev 1,894มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Bluetooth 4.2 + EDR Class 2 I2C, SPI, UART 0 dBm - 90 dBm 2.4 GHz 1.9 V 3.6 V - 40 C + 85 C Tray
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra series - Bluetooth v5.3 SIP Module with various antenna options (Silicon Labs EFR32BG22) - Cut / Tape 2,349มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

I2C, SPI, UART 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape
Laird Connectivity Bluetooth Modules - 802.15.1 Lyra series - Bluetooth v5.3 PCB Module with integrated antenna (Silicon Labs EFR32BG22) - Tape / Reel 2,550มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

I2C, SPI, UART 2.4 GHz 1.8 V 3.8 V - 40 C + 105 C Reel, Cut Tape, MouseReel
u-blox Bluetooth Modules - 802.15.1 nRF52833, SIP, chip antenna,antenna pin, open CPU 3,288มีอยู่ในสต็อก
15,000ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bluetooth 5.1 Class 2 ADC, GPIO, I2C, I2S, SPI, PDM, PWM, UART, USB 8 dBm - 103 dBm 2.4 Ghz 1.7 V 3.6 V - 40 C + 105 C
Silicon Labs Bluetooth Modules - 802.15.1 Wireless bluetooth PCB module, Secure Boot with Root of Trust and Secure Loader(RTSL), 78 MHz, 20 dB 1,953มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

BGM240P Reel, Cut Tape
Microchip Technology Bluetooth Modules - 802.15.1 New Firmware Rev 1,380มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Bluetooth 5.0 + EDR Class 2 UART, I2C 1.5 dBm - 90 dBm, -92 dBm 2.44 GHz 3.3 V 4.2 V - 20 C + 70 C Tray
Microchip Technology Bluetooth Modules - 802.15.1 New Firmware Rev 269มีอยู่ในสต็อก
8823/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Bluetooth 5.0 + EDR Class 2 UART, I2C 1.5 dBm - 90 dBm, -92 dBm 2.44 GHz 3.3 V 4.2 V - 20 C + 70 C Tray