แพ็คเกจ Multichip

ผลการค้นหา: 181
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ขนาดหน่วยความจำ หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ระดับ รูปแบบการติด ค่าสูงสุดของความถี่นาฬิกา ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน
Micron Multichip Packages MASSFLASH/MOBILE DDR 6G 1,583มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

NAND Flash, Mobile LPDDR1 4 Gbit, 2 Gbit WFBGA-168 MT29C SMD/SMT 208 MHz - 40 C + 85 C
Micron Multichip Packages MASSFLASH/MOBILE DDR 6G 2,029มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NAND Flash, Mobile LPDDR1 4 Gbit, 2 Gbit VFBGA-137 MT29C SMD/SMT 208 MHz - 40 C + 85 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT - 40 C + 105 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 2,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 1,920มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 2,600มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 2,561มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

512 Mbit FBGA-24 S71KS512SC0 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C

Winbond Multichip Packages spiFlash, 512M-bit, 4Kb Uniform Sector 4,280มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Serial NOR Flash 512 Mbit SOIC-16 W25M512JV SMD/SMT 104 MHz - 40 C + 85 C

Kingston Multichip Packages 8GB+8Gb 136 ball ePoP 152มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8 Gbit, 8 Gbit FBGA-136 SMD/SMT - 25 C + 85 C

Kingston Multichip Packages 32GB+16Gb144 ball ePoP 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

eMMC, LPDDR4 16 Gbit, 32 Gbit FBGA-144 SMD/SMT - 25 C + 85 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 146มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 250มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flash, RAM 64 Mbit, 512 Mbit BGA-24 SMD/SMT - 40 C + 105 C
Winbond Multichip Packages spiFlash, 1.8V, 512M-bit, 4Kb Uniform Sector, 439มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Serial NOR Flash 512 Mbit TFBGA-24 W25M512JW SMD/SMT 104 MHz - 40 C + 85 C
Winbond Multichip Packages spiFlash, 512M-bit, 4Kb Uniform Sector 3,196มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000

Serial NOR Flash 512 Mbit WSON-8 W25M512JV SMD/SMT 104 MHz - 40 C + 85 C

Kingston Multichip Packages 16GB+16Gb 254 ball FBGA 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NAND Flash, LPDDR4 16 Gbit, 16 Gbit FBGA-254 SMD/SMT - 25 C + 85 C
Micron MT29GZ5A3BPGGA-53AIT.87K TR
Micron Multichip Packages MASSFLASH/LPDDR4 6G 1,967มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

Multichip Packages 2 Gbit, 4 Gbit BGA-149 MT29G SMD/SMT - 40 C + 85 C
Winbond Multichip Packages spiFlash, 512M-bit, 4Kb Uniform Sector 81มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Serial NOR Flash 512 Mbit TFBGA-24 W25M512JV SMD/SMT 104 MHz - 40 C + 85 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 286มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

256 Mbit FBGA-24 S71KL256SC0 SMD/SMT 166 MHz - 40 C + 105 C

Kingston Multichip Packages 32GB+16Gb 254 ball FBGA 145มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NAND Flash, LPDDR4 32 Gbit, 16 Gbit FBGA-254 SMD/SMT - 25 C + 85 C
Micron MT29GZ5A5BPGGA-53AAT.87J
Micron Multichip Packages MASSFLASH/LPDDR4 8G 606มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Gbit, 4 Gbit MT29G 1.866 GHz
Micron MT29GZ5A5BPGGA-53IT.87J
Micron Multichip Packages MASSFLASH/LPDDR4 8G 1,167มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 Gbit, 4 Gbit MT29G
Micron Multichip Packages MASSFLASH/MOBILE DDR 6G 823มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

NAND Flash, Mobile LPDDR1 4 Gbit, 2 Gbit VFBGA-137 MT29C SMD/SMT 208 MHz - 40 C + 85 C
Winbond Multichip Packages spiFlash, 512M-bit, 4Kb Uniform Sector 134มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Serial NOR Flash 512 Mbit WSON-8 W25M512JV SMD/SMT 104 MHz - 40 C + 85 C
Infineon Technologies Multichip Packages Nor 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

512 Mbit FBGA-24 S71KL512SC0 SMD/SMT 100 MHz - 40 C + 105 C
Micron Multichip Packages MASSFLASH/MOBILE DDR 6G 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

NAND Flash, Mobile LPDDR1 4 Gbit, 2 Gbit VFBGA-137 MT29C SMD/SMT 208 MHz - 40 C + 85 C