โมเด็ม

ผลการค้นหา: 208
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า อัตราข้อมูล ประเภทหน่วยความจำ ประเภทอินเตอร์เฟส การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน การใช้พลังงาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ขนาด การบรรจุ
MultiTech Modems Embedded LTE Cat 1 Modem/Serial w/GNSS (Global)(50Pk) 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Embedded Cellular Modems 10 Mb/s Serial 3.3 V 5 V - 40 C + 85 C 80 mm x 34.925 mm
MultiTech Modems Embedded LTE Cat 1 Modem/USB w/GNSS (Global)(50Pk) 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Embedded Cellular Modems 10 Mb/s USB 3.3 V 5 V - 40 C + 85 C 80 mm x 34.925 mm
DIGI Modems 1003-CM07 Plug-in Cell Modem; CAT 7 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Modems 300 Mb/s, 150 Mb/s - 40 C + 70 C
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT 4 Global, GPS

Embedded Cellular Modems 150 Mb/s UART, USB 3.4 V 4.2 V 2 A - 40 C + 85 C 29.85 mm x 34.4 mm x 10.5 mm Tray
MultiTech Modems LTE Cat 4 Cellular Modem, RS-232 interface without Accessories (Global) 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 50 Mb/s RS-232 - 40 C + 85 C 8.05 cm x 6.22 cm x 2.95 cm
MultiTech Modems LTE Cat 4 Cellular Modem, USB interface, includes USB cable, without Antennas (Global) 3มีอยู่ในสต็อก
223/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 50 Mb/s USB - 40 C + 85 C 8.05 cm x 6.22 cm x 2.95 cm
MultiTech Modems LTE Cat 4 Cellular Modem, RS-232 interface with Accessory Kit (Global) 25มีอยู่ในสต็อก
68/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 50 Mb/s RS-232 - 40 C + 85 C 8.05 cm x 6.22 cm x 2.95 cm
MultiTech MTCM2-L4G1D-B03-KIT
MultiTech Modems LTE Cat 4 USB Cellular Modem with Accessory Kit (Global)
387/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DIGI Modems Digi XBee 3 Global LTE Cat 1, GNSS, 2G+3G fallback, Thales PLS63-W, No SIM 546มีอยู่ในสต็อก
22524/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT 1 Global, GPS

Embedded Cellular Modems 150 Mb/s UART, USB 3.4 V 4.2 V 2 A - 40 C + 85 C 29.85 mm x 34.4 mm x 10.5 mm Tray
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT 1 Dual Carrier for North America, GPS

Cellular Modems UART, USB 3.4 V 4.2 V 2 A - 40 C + 85 C 29.0 mm x 33.9 mm x 10.7 mm Tray
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT M1/NB IoT, 2G fallback, Global, GPS

Embedded Cellular Modems UART, USB 3.4 V 4.2 V - 40 C + 85 C 29 mm x 33.6 mm x 6.63 mm Tray
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT 4 Dual Carrier for North America, GPS 333มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Embedded Cellular Modems 50 Mb/s, 150 Mb/s UART, USB 1.65 V 5.5 V - 40 C + 85 C 29 mm x 33.9 mm x 10.9 mm Tray
Airgain Modems NimbeLink Cellular Modem, LTE CAT M1/NB IoT, 2G fallback, Global, GPS

Embedded Cellular Modems UART, USB 3.4 V 4.3 V - 40 C 1.334 in x 1.14 in x 0.243 in Tray
MultiTech Modems LTE Cat 4 Embedded Cellular Modem w/Fallback & GNSS (Global)(1 Pk) 180มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Cellular Modems 150 Mb/s Flash, RAM UART, USB 3.3 V 5 V 462 mA - 40 C + 85 C 58.4 mm x 34.9 mm
MultiTech Modems LTE Cat 4 Embedded Cellular Modem/Serial w/Fallback & GNSS (1 Pk) (Global) 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Cellular Modems 150 Mb/s USB 3.3 V 5 V 562 mA - 40 C + 85 C 80.01 mm x 34.925 mm
MultiTech Modems LTE Cat M1/NB/2G Embedded Cellular Modem/Serial w/GNSS (Global) (1 Pk) 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Modems 250 kb/s, 300 kb/s, 375 kb/s 3.3 V 5 VDC - 40 C + 85 C 80.01 mm x 34.925 mm
Laird Connectivity Modems Pinnacle 100 LTE-M/NB-IoT and Bluetooth Modem - External Antenna 286มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pinnacle 100 Modems 2 Mb/s RAM GPIO, I2C, I2S, JTAG, QSPI, SPI, UART, USB 3.7 V 3.7 V 18.3 mA, 26.2 mA, 28.5 mA, 34.7 mA - 40 C + 85 C 31.52 mm x 30.51 mm x 4.58 mm Tray
MultiTech Modems LTE Cat 4 Modem, RS-232 interface with Accessory Kit (AT&T - Verizon Dual mode cell) 84มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 150 Mb/s USB 5 V 5 V - 40 C + 85 C
Lantronix Modems MODEM, 56K, V.92, EXTERNAL USB 2.0 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Modems USB Bulk
MultiTech Modems LTE Cat 4 USB Cellular Modem with Accessory Kit (Europe) 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

150 Mb/s USB 5 V 5 V - 40 C + 85 C
MultiTech Modems LTE Cat 1 USB Modem with Accessory Kit (PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile) 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 10 Mb/s USB 5 V 5 V - 40 C + 85 C
MultiTech Modems Embedded V.92 Serial Data/V.17 Fax, 5V (50 Pk) 209มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Data / Fax Modems 56 kb/s Flash Serial 5 V 5 V 76 mA 380 mW - 40 C + 85 C
MultiTech Modems LTE Cat M1 Modem, RS-232 interface without Accessories (AT&T/Verizon) 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 300 kb/s RS-232 7 V 32 V - 40 C + 85 C
MultiTech Modems LTE Cat 4 Modem, USB interface with USB Accessory Kit (Europe/United Kingdom) 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Modems 150 Mb/s RS-232 7 V 32 V - 40 C + 85 C