เครื่องมือพัฒนาเซนเซอร์จับการเร่งความเร็ว

ผลการค้นหา: 291
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน คุณสมบัติ การบรรจุ
Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools EVAL-ADXL359Z Evaluation Board) 4มีอยู่ในสต็อก
26/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

Evaluation Boards 3-Axis MEMS Accelerometer ADXL359
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools Accelerometer and gyroscope UI and bone conduction kit QVAR based on LSM6DSV16BX 22มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Kits Accelerometer, Gyroscope LSM6DSV16BX Bulk
Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools Board breakout for ADXL314 15มีอยู่ในสต็อก
6ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

Evaluation Boards Triple Axis Digital Accelerometer ADXL314
Analog Devices EVAL-ADXL380-1Z
Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools EVAL-ADXL380-1Z (Stamp Evaluation Board) 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

Evaluation Boards ADXL380-1Z
Analog Devices EVAL-ADXL382-1Z
Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools EVAL-ADXL382-1Z (Stamp Evaluation Board) 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

Evaluation Boards ADXL382-1Z
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools 3-axis digital accelerometer sensor kit based on AIS25BA 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Kits Accelerometer Sensor AIS25BA - Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools 3-axis accelerometer 3-axis gyroscope kit QVAR functionality based on LSM6DSV16X 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Kits Accelerometer and Gyroscope Sensor LSM6DSV16X Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools iNEMO inertial module kit based on ISM330IS 15มีอยู่ในสต็อก
3816/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Kits Inertial Module ISM330IS Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools IS330IS evaluation kit with embedded ISPU for usage with NanoEdge.AI Studio 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Kits Accelerometer Sensor ISM330IS - Bulk


Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools ADCMXL3021 Eval system 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bulk


Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools EVAL-ADXL367Z (Stamp Evaluation Board) 63มีอยู่ในสต็อก
196/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 4

Breakout Boards MEMS Accelerometer Sensor ADXL367BCCZ 1.1 V to 3.6 V
The Modal Shop Acceleration Sensor Development Tools Digital Vibration Meter Kit includes digital accelerometer, magnet, probe tip, smart phone adapters, carrying case and QR code link for vibration meter app download 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Kits Accelerometer 333D01 Bulk
Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools ADIS16209/PCB EVAL. BD. PB free 226มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Breakout Boards Accelerometer, Inclinometer Sensor ADIS16209 3.3 V, 5 V Bulk
Adafruit Acceleration Sensor Development Tools Adafruit 9-DOF Absolute Orientation IMU Fusion Breakout - BNO055 3,684มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1


Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools 5.8GHz Rx Amp w/Input Power Monitoring 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 2

Evaluation Boards MEMS Accelerometer Sensor ADXL1002
Mikroe Acceleration Sensor Development Tools Accel 28 Click 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Add-On Boards LIS2HH12TR 3.3 V

Analog Devices Acceleration Sensor Development Tools MEMS IEPE Vibration Sensor 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 5

Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools STM32 Open Development Environment 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

Evaluation Boards Microphone MEMS, Motion MEMS STM32 Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools iNemo inertial module kit based on IIS3DWB 108มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Evaluation Boards Accelerometer, Gyroscope Sensor IIS3DWB - Bulk
Seeed Studio Acceleration Sensor Development Tools Grove - 3-Axis Digital Accelerometer (LIS3DHTR) 362มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Boards Accelerometer LIS3DHTR 3 V/5 V
Adafruit Acceleration Sensor Development Tools 2/4/8g 14bit Output 3-Axis Accelerometer 1,481มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Add-On Modules Accelerometer Sensor MMA8451 3 V
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools LSM303AGR adapter board for a standard DIL 24 socket 100มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Adapter Boards Accelerometer, Magnetic Sensor LSM303AGR 1.8 V Bulk
SparkFun Acceleration Sensor Development Tools Triple Axis Accelerometer and Gyro Breakout - MPU-6050 160มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools LSM6DSOX adapter board for a standard DIL24 socket 402มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Adapter Boards IMU - Inertial Measurement Unit LSM6DSOX 3.3 V, 5 V Bulk
STMicroelectronics Acceleration Sensor Development Tools MEMS 3-AXIS ANALOG BRD BASED LIS344ALH 67มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Adapter Boards Accelerometer Sensor LIS344ALH Bulk