บอร์ดและชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา - ARM

ผลการค้นหา: 1,497
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ สินค้า แกนหลัก เครื่องมือสำหรับการประเมินผลของ การบรรจุ
Arduino Development Boards & Kits - ARM Arduino Portenta C33 182มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards ARM Cortex M33 R7FA6M5BH2CBG
Infineon Technologies Development Boards & Kits - ARM 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Kits ARM Cortex M7, ARM Cortex M0+ CYT4BF
Infineon Technologies Development Boards & Kits - ARM 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Boards
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM AM243x evaluation module for Arm Cortex-R5F-based MCUs 41มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TMDS243EVM Evaluation Modules ARM Cortex R5F AM243x
Infineon Technologies Development Boards & Kits - ARM 50มีอยู่ในสต็อก
1123/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Kits XMC7200
Arduino Development Boards & Kits - ARM Arduino Uno Rev4 Minima 564มีอยู่ในสต็อก
1506/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards ARM Cortex M4 R7FA4M1AB3CFM#AA0
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM AM64x evaluation module for Sitara processors 55มีอยู่ในสต็อก
2320/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

TMDS64 Evaluation Modules ARM Cortex-A53 TMDS64
Seeed Studio Development Boards & Kits - ARM A205E Carrier Board for NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX module 17มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Kits ARM Cortex A78AE v8.2 Jetson Nano, Xavier NX
Infineon Technologies Development Boards & Kits - ARM 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Evaluation Boards ARM Cortex M0+
Seeed Studio Development Boards & Kits - ARM Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense - 2.4GHz Wi-Fi, BLE 5.0, OV2640 Camera Sensor, Embedded ML 518มีอยู่ในสต็อก
9626/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Development Boards
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM Eight port IO-Link master BoosterPack™ 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Evaluation Modules LP-AM243
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM Time-of-Flight expansion board based on the VL53L8 series for STM32 Nucleo 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

VL53L8CX Bulk
NXP Semiconductors Development Boards & Kits - ARM MIMXRT1040-EVK 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

i.MX-RT1040 Evaluation Kits ARM Cortex M7 MIMXRT1040
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM STM32 Nucleo-144 development board STM32U5A5ZJ MCU, SMPS, Arduino, ST Zio morpho 158มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

STM32U5 Development Boards ARM Cortex M STM32U5A5ZJ Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM STM32 Nucleo-64 development board, STM32C031C6 supports Arduino and ST morpho 416มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

STM32C0 Development Boards STM32 Nucleo-64 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM Discovery kit with STM32C011F6T6 139มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

STM32C0 Discovery Kits ARM Cortex M0+ STM32C011F6U6 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM Discovery kit with STM32C031C6T6 153มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

STM32C0 Discovery Kits STM32C031C6T6 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM Discovery kit with STM32MP135F MPU 102มีอยู่ในสต็อก
19711/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

ARM Cortex A7 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM STM32 Nucleo-64 development board STM32H503RBT6 MCU, Arduino, ST Zio, morpho 116มีอยู่ในสต็อก
35030/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

STM32H5 Development Boards ARM Cortex M STM32H503RBT6 Bulk
STMicroelectronics Development Boards & Kits - ARM Discovery kit with STM32U5A9xx MCU 19มีอยู่ในสต็อก
17911/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 10

STM32U5 Discovery Kits ARM Cortex M33 STM32U5A9xx Bulk
Coral Development Boards & Kits - ARM Dev Board Micro Main Board 286มีอยู่ในสต็อก
1,56020/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Boards ARM Cortex M4, ARM Cortex M7, Edge TPU i.MX RT1176 Bulk
Texas Instruments LAUNCHXL-F2800137
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM TMS320F2800137 LaunchPad development kit for C2000 real-time MCU 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LAUNCHXL-F2800137 Development Kits TMS320F2800137
Infineon Technologies Development Boards & Kits - ARM 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

EZ-PD PMG1-S1 Development Kits CYPM1111-40LQXI
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM MSPM0L1306 LaunchPad™ development kit for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 49มีอยู่ในสต็อก
2316/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LP-MSPM0L1306 Development Kits ARM Cortex M0+ MSPM0L1306
Texas Instruments Development Boards & Kits - ARM CC1314R10 LaunchPad development kit for SimpleLink Sub-1 GHz wireless MCU 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

LP-EM-CC1314R10 Development Kits CC1314R10