คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว

 คอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว
Single Board Computers are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many single board computer manufacturers including AAEON, Adafruit, Advantech, Beagleboard, DFRobot, Digi International, Intel, Raspberry Pi, Seeed Studio & more. Please view our large selection of single board computers below.
ผลการค้นหา: 1,316
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ระดับ ฟอร์มแฟกเตอร์ แบรนด์ของหน่วยประมวลผล ประเภทหน่วยประมวลผล แกนหลัก ความถี่ ความจุ RAM สูงสุด RAM ที่ติดตั้ง การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ประเภทอินเตอร์เฟส ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ขนาด การบรรจุ
BeagleBoard by Seeed Studio Single Board Computers BeaglePlay 1,641มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8 cm x 8 cm Texas Instruments AM6254 ARM Cortex A53, Arm Cortex M4F 400 MHz, 1.4 GHz 2 GB HDMI, USB 0 C + 70 C
BeagleBoard by Seeed Studio Single Board Computers BeagleV-Ahead Quad-Core RISC-V 64GCV, MikroBus Shuttle, 2.4GHz/5GHz Antenna, MicroB USB Cable

Xuantie C910 2 Core 4 GB 5 V
AAEON UP Single Board Computers UP Squared Pro 7000.Intel Atomx7425E.8GB RAM.64GB eMMC.A1.0 48มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 in x 4 in Intel Atom x7425E Atom x7425E - 16 GB 8 GB 12 V DP, Ethernet, HDMI, MIPI-CSI, Nano SIM, RS-232/422/485, SATA, UART, USB 2.0, USB 3.2 0 C + 60 C 101.6 mm x 101.6 mm Box
Seeed Studio Single Board Computers reComputer J2022-Edge AI Device with Jetson Xavier NX 16GB module, 4xUSB, M.2 Key E & Key M Slot, Aluminum case, Pre-installed JetPack System
DP, Ethernet, HDMI, M.2, MIPI-CSI-2, USB 3.1, USB Type-C, Video 69.6 mm x 45 mm
Seeed Studio Single Board Computers Jetson AGX Orin 32GB H01 Kit with Jetson AGX Orin 32GB Module, 200 TOPs, Wi-Fi, Bluetooth, Aluminum case with cooling fan, Pre-installed JetPack System
NVIDIA Jetson AGX Orin ARM Cortex-A78AE 9 V to 20 V - 25 C + 70 C 107 mm x 106.4 mm x 70.5 mm
AAEON UP Single Board Computers UP Squared Pro 7000.IntelProcessor N50.4GB RAM.32GB eMMC.A1.0 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 in x 4 in Intel N50 N50 - 16 GB 4 GB 12 V DP, Ethernet, HDMI, MIPI-CSI, Nano SIM, RS-232/422/485, SATA, UART, USB 2.0, USB 3.2 0 C + 60 C 101.6 mm x 101.6 mm Box
Seeed Studio Single Board Computers reComputer Industrial J2012 NX 1, Jetson Xavier 16GB Module 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM 12 V to 24 V USB - 20 C + 60 C 159 mm x 155 mm x 57 mm
Seeed Studio Single Board Computers ODYSSEY - X86J4125864 v2 (TELEC) - 64GB eMMC, Linux and Arudino Core 13มีอยู่ในสต็อก
512/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Intel Celeron J4125 Celeron J4125, ARM Cortex M0+ 2 GHz to 2.7 GHz 8 GB 15 V Audio, Ethernet, HDMI, M.2, PCIe, SATA, SD Card, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 75 C 110 mm x 110 mm
Seeed Studio Single Board Computers ODYSSEY - X86J4125864 v2 (Win11 Pro) with 64GB eMMC, Linux and Arudino Core 11มีอยู่ในสต็อก
417/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Intel Celeron J4125 Celeron J4125, ARM Cortex M0+ 2 GHz to 2.7 GHz 8 GB 15 V Audio, Ethernet, HDMI, M.2, PCIe, SATA, SD Card, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 75 C 110 mm x 110 mm
Seeed Studio Single Board Computers ODYSSEY - X86J4125800 v2 - with Linux and Arudino Core 24มีอยู่ในสต็อก
23ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Intel Celeron J4125 Celeron J4125, ARM Cortex M0+ 2 GHz to 2.7 GHz 8 GB 15 V Audio, Ethernet, HDMI, M.2, PCIe, SATA, SD Card, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 75 C 110 mm x 110 mm
Seeed Studio Single Board Computers reComputer J3010-Edge AI Device with NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB module

reComputer NVIDIA Jetson Orin Nano 625 MHz 9 V to 19 V USB - 10 C + 60 C 130 mm x 120 mm x 58.5 mm
Seeed Studio Single Board Computers reComputer Industrial J2011 NX 8, Jetson Xavier NX 8GB module 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

ARM 12 V to 24 V USB - 20 C + 60 C 159 mm x 155 mm x 57 mm
Seeed Studio Single Board Computers A205E Mini PC, with Jetson Xavier NX 8GB module, 128GB SSD, 2xHDMI, 2xGbE. 4xUSB 3, RS232, RS485, WiFi/BLE, Aluminum case, Pre-installed JetPack 5.0.2
NVIDIA Jetson Xavier 8 GB 9 V to 36 V I2C, SPI, UART - 25 C + 80 C 209 mm x 130 mm x 66 mm
Seeed Studio Single Board Computers ODYSSEY - X86J4125864 v2 - with 64GB eMMC, Linux and Arudino Core 27มีอยู่ในสต็อก
13ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Intel Celeron J4125 Celeron J4125, ARM Cortex M0+ 2 GHz to 2.7 GHz 8 GB 15 V Audio, Ethernet, HDMI, M.2, PCIe, SATA, SD Card, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 75 C 110 mm x 110 mm
Seeed Studio Single Board Computers A203 Mini PC with Jetson Xavier NX 8GB module, 128GB SSD, 2xUSB 3, RS232, WiFi/BLE, Aluminum case, Pre-installed JetPack 5.0.2
8 GB 9 V to 19 V I2C, SPI, UART - 20 C + 80 C 100 mm x 59 mm x 50 mm
Seeed Studio Single Board Computers reComputer J3011-Edge AI Device with NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Module

reComputer NVIDIA Jetson Orin Nano 625 MHz 9 V to 19 V USB - 10 C + 60 C 130 mm x 120 mm x 58.5 mm
Seeed Studio Single Board Computers ODYSSEY - X86J4125864 v2 (Win11 Pro Activated) (TELEC) - with 64GB eMMC, Linux and Arudino Core 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Intel Celeron J4125 Celeron J4125, ARM Cortex M0+ 2 GHz to 2.7 GHz 8 GB 15 V Audio, Ethernet, HDMI, M.2, PCIe, SATA, SD Card, USB 2.0, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 75 C 110 mm x 110 mm
Seeed Studio Single Board Computers reComputer J1020 v2 - Edge AI Device with Jetson Nano module, Aluminium case, pre-installed JetPack System
ARM Cortex-A57 DP, Ethernet, HDMI, M.2, MIPI-CSI-2, USB 3.1, USB Type-C, Video 69.6 mm x 45 mm
AAEON UP Single Board Computers UP Squared Pro 7000.IntelProcessor N97.4GB RAM.32GB eMMC.A1.0 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

4 in x 4 in Intel N97 N97 - 16 GB 4 GB 12 V DP, Ethernet, HDMI, MIPI-CSI, Nano SIM, RS-232/422/485, SATA, UART, USB 2.0, USB 3.2 0 C + 60 C 101.6 mm x 101.6 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP Squared V2 Pentium J6426 4GB RAM 32GB eMMC 124มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Intel Pentium J6426 Pentium J6426 12 V DP, eDP, Ethernet, GPIO, HDMI, M.2, RS-232/422, SATA, USB 2.0, USB 3.2 0 C + 60 C 90 mm x 85.6 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP4000 board Intel Pentium N4200, 8GB RAM, 64GB eMMC, Rev A1.0 197มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- Intel Pentium N4200 Pentium N4200 - 8 GB 8 GB 12 V Audio, DP, Ethernet, GPIO, HDMI, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 60 C 85.6 mm x 56.5 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP Squared V2 Pentium J6426 16GB RAM 64GB eMMC 52มีอยู่ในสต็อก
10ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Intel Pentium J6426 Pentium J6426 12 V DP, eDP, Ethernet, GPIO, HDMI, M.2, RS-232/422, SATA, USB 2.0, USB 3.2 0 C + 60 C 90 mm x 85.6 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP4000 board Intel Celeron N3350, 2GB RAM, 32GB eMMC, Rev A1.0 83มีอยู่ในสต็อก
50ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- Intel Celeron N3350 Celeron N3350 - 8 GB 2 GB 12 V Audio, DP, Ethernet, GPIO, HDMI, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 60 C 85.6 mm x 56.5 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP4000 board Intel Pentium N4200, 4GB RAM, 32GB eMMC, Rev A1.0 82มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- Intel Pentium N4200 Pentium N4200 - 8 GB 4 GB 12 V Audio, DP, Ethernet, GPIO, HDMI, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 60 C 85.6 mm x 56.5 mm Box
AAEON UP Single Board Computers UP4000 board Intel Celeron N3350, 4GB RAM, 32GB eMMC, Rev A1.0 80มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

- Intel Celeron N3350 Celeron N3350 - 8 GB 4 GB 12 V Audio, DP, Ethernet, GPIO, HDMI, USB 3.1, USB Type-C 0 C + 60 C 85.6 mm x 56.5 mm Box