สายเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต / สายเชื่อมต่อเครือข่าย

ผลการค้นหา: 39,412
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ประเภท ปลายตัวเชื่อมต่อ A จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย A ปลายตัวเชื่อมต่อ B จำนวนพินตัวเชื่อมต่อส่วนท้าย B เพศ ความยาวของสายเคเบิ้ล สีของปลอกหุ้ม มาตรวัดขนาดลวด - มาตรวัดขนาดลวดอเมริกัน (AWG) การกำหนดรหัส อัตราส่วน IP การบรรจุ อัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 100cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 1 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Striaght on both sides 500cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 5 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Straight on both sides 700cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 7 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 700cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 7 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 50cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 500 mm Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 300cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 3 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 500cm 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 5 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Striaght on both sides 180cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 1.8 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Straight on both sides 100cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 1 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Straight on both sides 300cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 3 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 180cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 1.8 m Black 26 AWG
Stewart Connector / Bel Ethernet Cables / Networking Cables BEL C5E,RJ45-RJ45,1FT,TL 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 5e RJ45 RJ45 Male / Male 1 ft IP67
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Straight on both sides 30cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 300 mm Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Striaght on both sides 50cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 500 mm Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 1000cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 10 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG Straight on both sides 1000cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 10 m Black 26 AWG
Amphenol Air LB Germany Ethernet Cables / Networking Cables VG left side 45 up, right side straight 30cm 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RJ45 8 Position RJ45 8 Position 300 mm Black 26 AWG
Stewart Connector / Bel Ethernet Cables / Networking Cables BEL C5E,RJ45-RJ45,3FT,TL 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 5e RJ45 RJ45 Male / Male 3 ft IP67
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG GREEN 7' 48มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 7 ft Green 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG WHITE 10' 46มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 10 ft White 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG BLACK 1' 46มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 1 ft Black 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG RED 3' 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 3 ft Red 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG WHITE 3' 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 3 ft White 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG BLACK 3' 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 3 ft Black 28 AWG
Amphenol Cables on Demand Ethernet Cables / Networking Cables UTP SLIM CAT6A 28AWG BLACK 7' 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cat 6a Plug 8 Position Plug 8 Position Male / Male 7 ft Black 28 AWG