ฟลักซ์บัดกรี

ผลการค้นหา: 161
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท คำอธิบาย/ฟังก์ชัน การบรรจุ มีสารตะกั่ว
Chip Quik Soldering Flux Solderability Testing Flux for Tin/Lead Solder IPC J-STD-002, Flux #1 in 15ml (0.5oz) Squeeze Bottle w/tip 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flux Liquid Yes
Chip Quik Soldering Flux Solderability Testing Flux for Lead-Free Solder IPC J-STD-002, Flux #2 in 15ml (0.5oz) Squeeze Bottle w/tip 35มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flux Liquid, Lead Free No
Chip Quik Soldering Flux Water-Soluble Tacky Flux (REH1) 10cc Syringe w/plunger & tip (High Activity) 18มีอยู่ในสต็อก
66ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Water Soluble Tacky Flux
Chip Quik Soldering Flux Smooth Flow Tack Flux No-Clean in a 10cc syringe w/plunger & tip 646มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Chip Quik Soldering Flux Liquid Flux Alcohol-Based No-Clean Water-Washable in 30ml (1.0oz) Squeeze Bottle 132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flux No Clean Water Washable Liquid Liquid Flux Alcohol-Based No-Clean Water-Washable No
Chip Quik Soldering Flux REL0 No-Clean Water-Wash Tack Flux in 10cc/10g Luer Lock Manual Syringe w/tips 262มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic No Clean Water Washable REL0 No-Clean Water-Washable Tack Flux No
Chip Quik Soldering Flux Liquid Flux Alcohol-Based No-Clean Water-Washable in 10ml (0.34oz) Pen w/tip 337มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flux No Clean Water Washable Liquid Liquid Flux Alcohol-Based No-Clean Water-Washable No
Chip Quik Soldering Flux REL0 No-Clean Tack Flux (Lead-Free) in 10cc/10g Luer Lock Manual Syringe w/tips 243มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic No Clean REL0 No-Clean Tack Flux No
Chip Quik Soldering Flux No-Clean Water-Washable Paste Flux in 2oz Flat Jar 50 gram 416มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Paste Flux No Clean Water Washable No-Clean Water-Washable Paste Flux No
Olimex Ltd. Soldering Flux 2มีอยู่ในสต็อก
218/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

AIM Soldering Flux FLUX 1 GALLON 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Flux Liquid, VOC Free Water-Soluble No
Chip Quik Soldering Flux REM0 Water-Soluble Tack Flux in 5cc/5g Luer Lock Manual Syringe w/tips 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic Water Soluble REM0 Water-Soluble Tack Flux in 5cc/5g No
Chip Quik Soldering Flux ROL0 RMA Tack Flux (for Leaded) in 10cc/10g Luer Lock Manual Syringe w/tips 44มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic RMA ROL0 RMA Tack Flux Yes
Chip Quik Soldering Flux ROL0 No-Clean Halogen-Free Tack Flux in 10cc/10g Luer Lock Manual Syringe w/tips 85มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic No Clean Halogen Free ROL0 No-Clean Halogen-Free Tack Flux No
Chip Quik Soldering Flux Solder Paste in jar 50g (T3) SAC305 no clean 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Chip Quik Soldering Flux Ultra Low Temp Flux Cored Chip Removal Alloy LF 2.7 FT 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Ultra Low Temp Flux Cored Chip Removal Alloys No Clean Water Washable Synthetic No
Chip Quik Soldering Flux Ultra Low Temp Flux Cored Chip Removal Alloy LF 32 FT 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Ultra Low Temp Flux Cored Chip Removal Alloys No Clean Water Washable Synthetic Ultra-Low Temp Flux-Cored Chip Removal Alloy Lead-Free 32 FT No
Chip Quik Soldering Flux Tack Flux in 8cc Squeeze Tube 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flux Squeeze Tubes Tacky, No Clean
Chip Quik Soldering Flux SMD / SMT Chip Removal Alloy 16 FT 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT Chip Removal Alloys Yes
Chip Quik Soldering Flux SMD / SMT Chip Removal Alloy 4.5 FT 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT Chip Removal Alloys Yes
Chip Quik Soldering Flux SMD / SMT Chip Removal Alloy LF With Flux Kit 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT Chip Removal Alloys No
Chip Quik Soldering Flux Liquid Flux Organic Acid Water-Soluble in 6ml (0.2oz) Refillable Pen tip+brush 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flux Water Washable Liquid Liquid Flux Organic Acid Water-Soluble No
Chip Quik Soldering Flux REL0 No-Clean Water-Washable Tack Flux in 5cc/5g Luer Lock Manual Syringe w/tips 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic No Clean Water Washable REL0 No-Clean Water-Washable Tack Flux No
Chip Quik Soldering Flux REL0 No-Clean Low-Temp Tack Flux in 5cc/5g Luer Lock Manual Syringe w/tips 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Tack Flux Synthetic No Clean REL0 No-Clean Low-Temp Tack Flux No
Chip Quik Soldering Flux Rosin Paste Flux (RA) in 2oz Flat Jar 50 gram 71มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1