ชุดการศึกษา

ผลการค้นหา: 233
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท
Red Pitaya Educational Kits 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Educational Kits Edu Pack
GHI Electronics Educational Kits BrainPad BrainBot Kit, BrainPad Pulse required, not included

Kits
GHI Electronics Educational Kits BrainPad Pulse 142มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Kits
SparkFun Educational Kits Raspberry Pi 4 Basic Kit - 2GB 138มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Kits SparkFun Raspberry Pi 4 Basic Kit
Arduino Educational Kits Education Starter Kit 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
GHI Electronics Educational Kits BrainPad BrainTronics Kit, BrainPad Pulse required, not included 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Kits
GHI Electronics Educational Kits BrainPad BrainGamer Kit, BrainPad Pulse required, not included

Kits
GHI Electronics Educational Kits BrainPad BrainPower Kit, BrainPad Pulse required, not included

Kits
Lime Microsystems Educational Kits Starter Kit does not include a LimeSDR Mini. 34มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits
Arduino Educational Kits Arduino Replacements Pack 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SparkFun Educational Kits MicroMod DIY Carrier Kit (5 pack) 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Carrier Kits
Adafruit Educational Kits Adafruit MIDI FeatherWing Kit 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

MIDI Featherwing Kits
Adafruit Educational Kits High Current Inductive Charge Kit - 5V @ 1.3A max 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Kits High Current Inductive Charge Kit
SparkFun Educational Kits Beginner Parts Kit Parts Kit 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Adafruit Educational Kits Adafruit 8x8 NeoTrellis Feather M4 Kit Pack 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Electromechanicals Input Devices
DFRobot Educational Kits Crimp Pins - Female Housing Pins 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SparkFun Educational Kits Discrete Semiconductor Kit 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SparkFun Educational Kits ISP Pogo Adapter Pogo Adapter 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Soracom Educational Kits Soracom IoT Starter Kit (powered by Raspberry Pi Zero), with ecoSIM 298มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Starter Kits
Adafruit Educational Kits DIY Ornament Kit - 6cm Diameter - Perfect for Circuit Playground 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
DIY Kits Ornament - 6 cm Diameter
Pimoroni Educational Kits Bearables Fox Kit 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Kits Bearables Fox Kit

Crowd Supply Educational Kits Snekboard Sensor Kit 33มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
SnekBoards Sensor Kits
Adafruit Educational Kits Pimoroni Picade Cabinet Kit - 10 Display - PIM469 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Kits Pimoroni Picade Cabinet Kits - 10 in Display


SparkFun Educational Kits Raspberry Pi 4 Desktop Kit - Without Raspberry Pi
SparkFun Educational Kits Raspberry Pi 4 Basic Kit - Without Raspberry Pi 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1