อุปกรณ์เสริม Tinkerforge

ผลการค้นหา: 28
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ประเภท
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 100cm (7p-10p) 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 100 cm (7p - 10p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 200cm (7p-10p) 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 200 cm (7p - 10p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 15cm (7p-10p) 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 15 cm (7p - 10p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 6cm (7p-10p) 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 6 cm (7p - 10p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 15cm (7p-7p) 99มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 15 cm (7p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 200cm (7p-7p) 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 200 cm (7p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Analog In Bricklet 3.0: Measures DC voltage between 0V and 42V 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Development Tools Analog In Bricklet 3.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 100cm (7p-7p) 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 100 cm (7p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 50cm (7p-7p) 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 50 cm (7p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 50cm (7p-10p) 28มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 50 cm (7p - 10p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Dual Relay Bricklet: Two relays to switch AC/DC devices 2มีอยู่ในสต็อก
179/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Dual Relay
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0: 4 galvanically isolated digital inputs 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Quad Relay Bricklet 2.0: 4 galvanically isolated solid state relays 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Quad Relay Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Analog Out Bricklet 2.0: Generates configurable DC voltage and current, 0V to 10V and 4mA to 20mA 1มีอยู่ในสต็อก
2ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Analog Out Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Load Cell Bricklet 2.0: Measures weight with a load cell 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Load Cell Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Analog Out Bricklet 3.0: Generates configurable DC voltage between 0V and 12V 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Analog Out Bricklet 3.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Counter Bricklet: 4 channel counter up to 4MHz 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Counter
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Solid State Relay Bricklet 2.0: Controls AC and DC Solid State Relays 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Solid State Relay Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Dual Analog In Bricklet 2.1: Measures two DC voltages between -35V and +35V with 24bit resolution each 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Dual Analog In Bricklet 2.0
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Industrial Digital Out 4 Bricklet 2.0: 4 galvanically isolated digital outputs 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets Industrial Digital Out 4 Channel
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Motorized Linear Poti Bricklet: Motorized Linear Potentiometer 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Motors & Accessories Motorized Linear Poti Bricklet
Tinkerforge Tinkerforge Accessories DMX Bricklet: DMX master and slave 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets DMX Bricklet
Tinkerforge Tinkerforge Accessories IO-4 Bricklet 2.0: 4-channel digital input/output
34/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets IO-4 Bricklet
Tinkerforge Tinkerforge Accessories Bricklet Cable 6cm (7p-7p)
434/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cables Cable - 6cm (7p)
Tinkerforge Tinkerforge Accessories IO-16 Bricklet 2.0: 16-channel digital input/output
93/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Bricklets IO-16 Bricklet 2.0