อุปกรณ์เสริมของ Pimoroni

ผลการค้นหา: 95
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
Pimoroni Pimoroni Accessories Pimoroni Pico LiPo - 16MB 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Nano HAT Hacker 6มีอยู่ในสต็อก
2017/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Automation HAT 115มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories STEMMA QT / Qwiic to Breakout Garden Adapter 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories 1.54" SPI Colour Square LCD (240x240) Breakout 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Micro Metal Gearmotor to LEGO Axle Adaptor (pack of 4) 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Pimoroni Pimoroni Accessories Maker Essentials - LEDs & Resistors 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Breakout Garden to STEMMA QT / Qwiic Adapter 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories pHAT Stack - PCB Only 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Maker Essentials - Micro-motors & Grippy Wheels 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories pHAT Diffuser 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Pimoroni Pimoroni Accessories Breakout Garden Mini (I2C) 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Pimoroni Pimoroni Accessories Pico RGB Keypad Base 11มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pimoroni Pico VGA Demo Base 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories LiPo SHIM for Pico 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pico Omnibus (Dual Expander) 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pibow Touchscreen Frame - Noir 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Audio DAC SHIM (Line-Out) 1มีอยู่ในสต็อก
38/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pico Breakout Garden Pack 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Mini Protoboard - Green 54มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pimoroni Pico LiPo - 4MB 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Audio Amp SHIM (3W Mono Amp) 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pimoroni Pimoroni Accessories Pibow Coup 4 - Rainbow 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Pimoroni Pimoroni Accessories Player X USB Games Controller PCB 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Pimoroni Pimoroni Accessories Maker Essentials - Mini Breadboards & Jumper Jerky 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1