โมดูลแผ่นทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก

ผลการค้นหา: 1,022
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทสินค้า ประเภท พลังงานที่ใช้ในการทำให้เครื่องเย็นตัวลง Qmax Delta Tmax ค่ากระแสไฟสูงสุด ค่าแรงดันสูงสุด ความยาว ความกว้าง ความสูง ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series- Thermoelectric Cooler- RTV perimeter seal 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules Thermoelectric Cooler 66.3 W + 102 C 6.1 A 20.8 V 40 mm 40 mm 3.8 mm + 150 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series ETX5-16-F1-4040-TA-RT-W8 8มีอยู่ในสต็อก
1029/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 64.1 W 5.2 A 21 V 40 mm 40 mm 3.4 mm + 150 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series ETX7-16-F1-4040-TA-W8 19มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 93.8 W + 102 C 6.8 A 26.3 V 40 mm 40 mm 3.2 mm + 150 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series ETX6-12-F1-4040-TA-W8 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 66.3 W + 102 C 6.1 A 16.6 V 40 mm 40 mm 3.8 mm + 150 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series ETX5-16-F1-4040-TA-W8 23มีอยู่ในสต็อก
2019/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 64.1 W 40 mm 40 mm 3.4 mm + 150 C


Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series PCX5-16-F1-4040-TA-RT-W6 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 58.1 W + 88.8 C 4.8 A 22 V 40 mm 40 mm 3.7 mm + 120 C
Laird Thermal Systems 387004684
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules UltraTEC UTX Series- Thermoelectric Cooler- RTV perimeter seal 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 21 W cooling power, RTV perimeter seal 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 28.7 mm 25.4 mm 5.01 mm + 204 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 77 W cooling power, RTV perimeter seal 32มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 76 mm 16 mm 72 mm + 204 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 105 W cooling power, RTV perimeter seal 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 75 mm 32 mm 3.3 mm + 204 C
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier, 55 x 59 x 4.15, 10 A, wire leads, arcTEC 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules 154 W + 77 C 10 A 24.6 V 59 mm 55 mm
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier cooling unit, 12 Vdc, 8.5 A, arcTEC 57มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules 58.9 W + 70 C 8.5 A 12 V 70 mm 70 mm
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 211 W cooling power, RTV perimeter seal 124มีอยู่ในสต็อก
1023/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 40 mm 44 mm 2.7 mm + 204 C
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier, 30 x 30 x 3.95, 6 A, wire leads, arcTEC 116มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules 45.6 W + 77 C 6 A 11.8 V 30 mm 30 mm
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier, 30 x 30 x 4.7, 3.5 A, wire leads, arcTEC 89มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules 26 W + 77 C 3.5 A 11.8 V 30 mm 30 mm
Laird Thermal Systems 387006300
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series, Thermoelectric Cooler, RTV perimeter seal 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 89 W cooling power, RTV perimeter seal 13มีอยู่ในสต็อก
205/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 76.7 mm 16.8 mm 73.8 mm + 204 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 97 W cooling power, RTV perimeter seal 124มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules Thermal Cycling 97 W 96.6 W + 73.6 C 11.2 A 14.9 V 34 mm 30 mm 2.4 mm + 120 C
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier, 40 x 40 x 3.3 mm, 10.5 A, wire leads, arcTEC 117มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series, Thermoelectric Cooler, RTV perimeter seal 69มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 56.81 W 77.8 W + 83.2 C 7.9 A 16.6 V 26.9 mm 24.6 mm 1.96 mm + 150 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules HiTemp ETX Series, Thermoelectric Cooler, RTV perimeter seal 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 78.93 W 108.2 W + 83.2 C 11 A 16.6 V 40 mm 40 mm 3.5 mm + 150 C
CUI Devices Thermoelectric Peltier Modules peltier, 3.4 x 3.4 x 2.77 mm, 0.7 A, wire leads, Au plating 75มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermoelectric Peltier Modules 0.2 W + 70 C 700 mA 500 mV 3.4 mm 3.4 mm 2.77 mm
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules PowerCycling PCX Series, Thermoelectric Coolers, 79 W cooling power, RTV perimeter seal 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules Thermal Cycling 79 W 77.7 W + 73.6 C 5.8 A 23.3 V 30 mm 30 mm 2.4 mm + 120 C
Laird Thermal Systems Thermoelectric Peltier Modules UltraTEC UTX Series, Thermoelectric Cooler, 122W cooling power 30มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermoelectric Peltier Modules 123 W + 72 C 14.6 A 14.6 V 43.9 mm 39.9 mm 2.84 mm + 130 C