สินค้าอินเตอร์เฟสตรวจจับความร้อน

ผลการค้นหา: 4,805
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ วัสดุ ตัวนำความร้อน แรงดันพังทลาย สี ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ความยาว ความกว้าง ความหนา การเค้นแรงดึง อัตราความปลอดภัยด้านความไวต่อปฏิกิริยา ระดับ การบรรจุ
Laird Performance Materials Thermal Interface Products COOLZORB-200 .020IN 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Hybrid TIM/EMI Absorber 1.7 W/mK Gray - 40 C + 175 C 4 in 4 in UL 94 V-0 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,1.50 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 1.5 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,3.00 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 3 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX SF10,1.00 229X229MM 182มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermally Conductive Gap Pad Thermal Pad Ceramic Filled Silicone 10 W/m-K Gray - 40 C + 125 C 229 mm 229 mm 1 mm UL 94 V-0 Tflex SF10 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products T PUTTY 607 SYRINGE 30CC 348มีอยู่ในสต็อก
504ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermally Conductive Liquid Gap Filler Thermal Pad Silicone Elastomer 6.4 W/m-K 6 kVAC Blue - 40 C + 150 C UL 94 V-0 Tputty 607 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Tflex SF10,3.00229x229mm, 60มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermally Conductive Gap Pad Thermal Pad Ceramic Filled Silicone 10 W/m-K Gray - 40 C + 125 C 229 mm 229 mm 3 mm UL 94 V-0 Tflex SF10 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.7 W/m-K White - 40 C + 125 C 0.05 mm Bulk
Wurth Elektronik Thermal Interface Products WE-TINS Thml Ind Pad 60mm x 60mm x 0.25mm 123มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermally Conductive Gap Pad Thermal Pad Silicone Elastomer 3.5 W/m-K - 60 C + 200 C 60 mm 60 mm 0.254 mm UL 94 V-0 WE-TINS Bulk
Laird Performance Materials A18172-05
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Tpcm 71259x9in 68มีอยู่ในสต็อก
2016/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermal Conductive Pad Thermal Pad Thermoplastic (TP) 7.5 W/mK Gray - 40 C + 125 C 228.6 mm 228.6 mm 0.125 mm UL 94 V-0 Bulk
Laird Performance Materials OTH-Q300820A-00-M5
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 240มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Laird Performance Materials A18172-08
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Tpcm 72009x9in 57มีอยู่ในสต็อก
409/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermal Conductive Pad Thermal Pad Thermoplastic (TP) 7.5 W/mK Gray - 40 C + 125 C 228.6 mm 228.6 mm 0.2 mm UL 94 V-0 Bulk
Laird Performance Materials A18172-10
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Tpcm 72509x9in 59มีอยู่ในสต็อก
110ในการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermal Conductive Pad Thermal Pad Thermoplastic (TP) 7.5 W/mK Gray - 40 C + 125 C 228.6 mm 228.6 mm 0.25 mm UL 94 V-0 Bulk
Laird Performance Materials A17262-02
Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX CR607,CARTDUAL 2X100CC 7มีอยู่ในสต็อก
1220/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Laird Performance Materials A18172-16
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Tpcm 74009x9in 52มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Thermal Conductive Pad Thermal Pad Thermoplastic (TP) 7.5 W/mK Gray - 40 C + 125 C 228.6 mm 228.6 mm 0.4 mm UL 94 V-0 Bulk

Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX RB360 9X9IN 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filler Ceramic Filled Silicone 1.2 W/mK Gray - 25 C + 200 C 228.6 mm 228.6 mm 0.5 mm to 5.08 mm UL 94 V-0 Tflex RB300 Bulk

Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX RB3100 9X9IN 20มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filler Ceramic Filled Silicone 1.2 W/mK Gray - 25 C + 200 C 228.6 mm 228.6 mm 0.5 mm to 5.08 mm UL 94 V-0 Tflex RB300 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX RB3160 9X9IN 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filler Ceramic Filled Silicone 1.2 W/mK Gray - 25 C + 200 C 228.6 mm 228.6 mm 0.5 mm to 5.08 mm UL 94 V-0 Tflex RB300 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,3.50 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 3.5 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX RB380 9X9IN 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filler Ceramic Filled Silicone 1.2 W/mK Gray - 25 C + 200 C 228.6 mm 228.6 mm 0.5 mm to 5.08 mm UL 94 V-0 Tflex RB300 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,2.50 2มีอยู่ในสต็อก
217/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 2.5 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products Ttape 1050A White Acryllic Thermally Conductive Tape 9" x 9" -40C to 125C 74มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

228 mm x 228 mm 0.7 W/m-K White - 40 C + 125 C 228 mm 228 mm 0.05 mm Bulk

Laird Performance Materials Thermal Interface Products TFLEX RB3120 9X9IN 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filler Ceramic Filled Silicone 1.2 W/mK Gray - 25 C + 200 C 228.6 mm 228.6 mm 0.5 mm to 5.08 mm UL 94 V-0 Tflex RB300 Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,1.75 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 1.75 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,2.25 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C + 125 C 9 in 9 in 2.25 mm Tflex Bulk
Laird Performance Materials Thermal Interface Products 9x9IN, Tflex HD7.5,4.50 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Thermal Gap Fillers Gap Filter 7.5 W/m-K Gray - 50 C