ตัวจับเวลา

ผลการค้นหา: 857
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า ประเภท การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ขอบเขตการจับเวลา ประเภทหน้าจอ ความแม่นยำ
Omron Automation and Safety Timers 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Relay Output DPDT 48 VDC, 48 VAC 0.05 s to 300 h 0.2 %
Omron Automation and Safety Timers 39มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 11-PIN,RELAY OUT,MULTI-FNCTN 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers TIMER PWR-OFF DELAY 37มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Solid State Timer 200 VAC to 240 VAC
Omron Automation and Safety Timers Timer Digital LED 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timer 100 VAC to 240 VAC, 12 VDC to 48 VDC
ATC Automatic Timing & Controls Timers Solid-State Timer 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers Solid State Timer 240 VAC 0.001 s to 1999.9 s, 1 min to 199 hr 4-1/2 Digit LCD +/- 5 %
Omron Automation and Safety Timers 4 Mode AC/DC 24 -240V DPDT 21มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers 6-Digit 100-240 VAC Up/down/reversible 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Solid State Digital Counter 100 V to 240 V
Omron Automation and Safety Timers Timer 8Pin AC100-240/DC100-125 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ไม่
Omron Automation and Safety Timers 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Omron Automation and Safety Timers Timer Digital LED 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1


Omron Automation and Safety Timers Solid State Relay 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers TIMER MINI 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers ANALOG SOLID STATE 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Relay Output DPDT 100 V to 125 V 0.05 s to 300 h 0.2 %
Omron Automation and Safety Timers 8 Mode AC/DC 24-240V DPDT 5A 63มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers SELF-PWRD TIMER CNTR 11มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Trumeter Timers HR, 90-264 50/60 Fl Rect 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers AC Hour Meter 90 VAC to 264 VAC 99999.9 hr Digital +/- 0.02 %
Trumeter Timers HR, 10-80 VDC 2-Hole 200มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers DC Hour Meter 10 VDC to 80 VDC 99999.9 hr Digital +/- 0.02 %
Omron Automation and Safety Timers SCREW TERM RLY OUT Multi-Function 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers 12 V to 24 V 0.001 s to 9999 hr 4 Digit LCD Backlight
Omron Automation and Safety Timers Timer Mini-Multi Timer 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1


Omron Automation and Safety Timers Timer Digital LED Memory 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Omron Automation and Safety Timers SELF-PWRD TIMER CNTR 5มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Timers Timer, Counter 4.5 V to 30 V 999 hr, 59 min, 59 s 7-segment LCD with Backlight +/- 100 PPM
Omron Automation and Safety Timers Timer Repeat Cycle 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1