ส่วนวัดแหล่งที่มา - SMU

ผลการค้นหา: 57
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS ขอบเขตแรงดันไฟฟ้า ขอบเขตความต้านทาน ขอบเขตความสามารถในการประจุกระแสไฟ ความแม่นยำ
Keysight Source Measure Units - SMUs USB modular source measure unit, 3-channels, +/-20V, +/-120mA. BenchVue BV0023B SW license included 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 V to 20 V 0.1 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Precision Source/Measure Unit, 1ch, 10fA resolution, 210V, 1.5A 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keithley Instruments, Inc. 2510-AT
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs AUTOTUNING TEC SOURCE METER 2มีอยู่ในสต็อก

Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs Interactive Digital SourceMeter 34มีอยู่ในสต็อก

200 mV to 200 V 0.001 Ohms to 5000 Ohms 0.012 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Source/Measure Unit for Functional Test, 2-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight Source Measure Units - SMUs USB modular source measure unit with embedded test scripts. BenchVue BV0023B SW license included 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 V to 20 V 0.1 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Precision Source/Measure Unit, 2ch, 10fA resolution, 210V, 3A DC/10.5A pulse 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 uF 0.015 %
Keysight Source Measure Units - SMUs 6.5 Digit Low Noise Power Source, 32W, 210V, 3A, 1ch 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
50 uF 0.015 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Source/Measure Unit, General Purpose, 4-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight Source Measure Units - SMUs Precision Source/Measure Unit, 1ch, 1pA resolution, 21V, 1.5A 2มีอยู่ในสต็อก
428/2/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 uF 0.015 %
Keysight Source Measure Units - SMUs 6.5 Digit Low Noise Power Source, 32W, 210V, 3A, 2ch
227/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 uF 0.015 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Precision Source/Measure Unit, 1ch, 100fA resolution, 210V, 3A DC/10.5A pulse
33/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

2 Ohms to 200 MOhms 50 uF 0.015 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Precision Source/Measure Unit, 2ch, 100fA resolution, 210V, 3A DC/10.5A pulse
31/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

210 V 50 uF 0.015 %
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs HIGH CURRENT SMU - SINGLE CHANNEL
ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 8 สัปดาห์

100 mV to 40 V 0.5 Ohms to 10 MOhms 0.02 %
Keithley Instruments, Inc. 2657A
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs HIGH VOLTAGE SMU - SINGLE CHANNEL ระยะเวลาในการจัดส่งจากผู้ผลิต 8 สัปดาห์
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs SYSTEM SOURCEMETER - DUAL CHANNEL 200V LOW CURRENT
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์

200 mV to 200 V 0.5 Ohms to 200 Ohms 0.02 %
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs Single-Channel PulseMeter 10usec Pulser/SMU Instrument ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 8 สัปดาห์

100 mV to 40 V 10 GOhms 0.01 uF to 50 uF 0.02 %
Keysight Source Measure Units - SMUs Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, multiple ranges, 80 W, dbl-wide ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight Source Measure Units - SMUs Source/Measure Unit for Functional Test, multiple ranges, 80 W, double-wide ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 4 สัปดาห์
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs DIGITAL SOURCEMETER ระยะเวลาดำเนินการ 7 สัปดาห์

0.2 Ohms to 200 MOhms 0.02 uF 0.015 %
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs UPGRADE 2450 2460 OR 2461 TO POTENTIOSTAT INCLUDES EC CABLE AND SOFTWARE ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 2 สัปดาห์

Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs SOURCEMETER - DUAL CHANNEL 200V LOW CURRENT ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์

Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs SENSITIVE SOURCEMETER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 12 สัปดาห์

200 mV to 200 V 2 Ohms to 20 TOhms 100 pF to 450 pF 0.002 %
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs SYSTEM SOURCEMETER - SINGLE CHANNEL 200V ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 6 สัปดาห์

200 mV to 200 V 10 GOhms 0.01 uF to 50 uF 5 %
Keithley Instruments, Inc. Source Measure Units - SMUs LOW VOLTAGE SOURCEMETER ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ไม่มีในสต็อก 7 สัปดาห์

0.2 Ohms to 200 MOhms 0.02 uF 0.015 %