อุปกรณ์ทดสอบคลื่นความถี่วิทยุ

ผลการค้นหา: 138
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภทอุปกรณ์ ขอบเขตความถี่
Mini-Circuits RF Test Equipment 2-PORT VECTOR NETWORK ANALYZER 3มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

300 kHz to 6 GHz
Mini-Circuits RF Test Equipment PWR SENS USB/ETH ROHS 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Sensor 50 MHz to 6 GHz
Digilent RF Test Equipment Ettus USRP B210: 2x2, 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio 16มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mini-Circuits RF Test Equipment FLEX CA 26G SM/SM 6FT RoHS 23มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight RF Test Equipment Power Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz, -70 to -20 dBm 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Sensor 50 MHz to 26.5 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 18 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Meter - Average, single channel 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter
Mini-Circuits RF Test Equipment FLEX CA 26G SM/SM 2FT RoHS 18มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mini-Circuits RF Test Equipment FLEX CA 26G SM/SM 4FT RoHS 36มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight RF Test Equipment Power Sensor - Thermocouple, average, 100KHz to 6.0GHz 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 100 kHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 26.5GHz 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 26.5 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 18 GHz
Keysight RF Test Equipment USB Sensor, 10MHz-6GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Peak and average Power Sensor, 50 MHz to 6 GHz, 1.5 MHz bandwidth 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 50 MHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor-Average, 10 MHz to 6 GHz, -60 to +20 dBm 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Keysight RF Test Equipment Peak And Average Power Sensor, 50 MHz To 18 GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 50 MHz to 18 GHz
Keysight RF Test Equipment 10 MHz to 6 GHz USB Wide Dynamic Range Average Power Sensor 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Sensor 10 MHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Handheld RF Power Meter, 10 MHz to 6 GHz 4มีอยู่ในสต็อก
827/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 6 GHz
Keysight P9370B/001
Keysight RF Test Equipment VNA, 9 kHz-4.5 GHz, 2-port, w/Thunderbolt 3, activation software, US cord 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Network Analyzer 9 kHz to 4.5 GHz
Keysight RF Test Equipment USB Average Power Se nsor 10MHz - 40GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 10 MHz to 40 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor-Average, 10 MHz to 18 GHz, -60 to +20 dBm 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Sensor 10 MHz to 18 GHz
Keysight RF Test Equipment USB Sensor, 9kHz-6GHz 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
9 kHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Wideband Power Sensor - P-series, 50MHz-18GHz 1มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Meter 50 MHz to 18 GHz
Pico Technology RF Test Equipment PicoVNA 106 6GHz vector network analyzer 1มีอยู่ในสต็อก

300 kHz to 6 GHz
Keysight RF Test Equipment Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, -70 to -20 dBm 4มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Power Sensor 10 MHz to 18 GHz