การบันทึกและการได้มาซึ่งข้อมูล

 การบันทึกและการได้มาซึ่งข้อมูล
Datalogging & Acquisition equipment is available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many data acquisition equipment manufacturers including Advantech, Keysight, ADLINK Technology, Digilent, SpotSee & more. Please view our large selection of data acquisition equipment below.
ผลการค้นหา: 601
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS สินค้า ประเภท อนาล็อก/ดิจิตอล ประเภทหน้าจอ วิธีการเชื่อมต่อ ประเภทอินเตอร์เฟส พิกัดกระแสไฟ จำนวนช่องสถานี
Advantech Datalogging & Acquisition 4-slot USB 3.0 iDAQ Chassis Module 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules DAQ Combined None Terminal USB 20 mA 4 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 4-ch, 24-bit, 256kS/s/ch, DSA iDAQ modul 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules DAQ Analog None Cable Terminal 2 mA 4 Channel

Advantech Datalogging & Acquisition 8ch Relay & 8ch Isolated DI Card 192มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input Digital None PCI PCI 220 mA 8 Channel
ADLINK Technology Datalogging & Acquisition 16CH DI / 16CH DO ISOLATED DIG I/O PCI 74มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input/Output Digital None D-Sub PCI 150 mA 16 Channel
ADLINK Technology Datalogging & Acquisition 8 RELAY 8 ISOLATED DIGITAL IN PCI CARD 55มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input Digital None D-Sub PCI 140 mA 8 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 4-ch, 16-bit, 10 kS/s/ch AO iDAQ module 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules DAQ Analog None Terminal 20 mA 4 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-231 USB DAQ; 8SE.4Diff Input; 16b; 50kS/s 40มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Analog None Terminal USB 4 mA 8 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 48-ch TTL DI/O iDAQ module 8มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules DAQ Digital None Cable Terminal 5 mA, 64 mA 48 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-1608GX DAQ; 16SE/8Diff Input; 16b; 500kS/s 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 3.5 mA 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-1608FS-Plus DAQ; 8 SE Inputes; 16b; 100kS/s 15มีอยู่ในสต็อก
176/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 500 mA 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition E-1608 DAQ; Ethernet Based; 8SE/4Diff Inputs; 16b; 250kS/s 4มีอยู่ในสต็อก
612/2/2567 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-1608GX-2AODAQ ;16SE/8Diff Input; 16b 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 3.5 mA 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-234 USB DAQ; 8SE.4Diff Input; 16b; 100kS/s 12มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Analog None Terminal USB 4 mA 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-1208HS-4AO DAQ; 8SE/4Diff inputs; 13b; 1MS/s 13มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 16 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-205 USB DAQ; 8 Input; 12b; 500KS/s 58มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Analog None Terminal USB 24 mA 8 Channel
Digilent Datalogging & Acquisition USB-1808X DAQ; 8SE/8 Diff input; 18b; 200kS/s 26มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules Input/Output Combined None Terminal USB 2.5 mA 8 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 48-ch Digital I/O and 3-ch Counter PCI Express 191มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input/Output Digital None PCI Express PCI Express 850 mA 48 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 32-bit, 4-ch Encoder Counter PCIE card 49มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Counter Cards Input/Output Digital None PCI Express PCI Express 95 mA, 290 mA 4 Channel
ADLINK Technology Datalogging & Acquisition 32C ISOLATED DIGITAL INPUT / OUTPUT CARD 42มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input/Output Digital - PCI PCI Express x1 - 32 Channel
ADLINK Technology Datalogging & Acquisition 48BIT DIGITAL I/O PCIe CARD 59มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards Input/Output Digital None OPTO-22 PCI Express 280 mA, 350 mA 48 Channel

Advantech Datalogging & Acquisition 16ch, 16bit, 5 MS/s PCIE Multifunction Card 71มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards DAQ Combined None PCI Express PCI Express 112 mA, 488 mA 16 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 16ch, 12bit, 800kS/s PCIE Multifunction Card 45มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Cards DAQ Combined None SCSI-II PCI Express 112 mA, 488 mA 16 Channel

Advantech Datalogging & Acquisition 8-ch Relay & 8-ch IDI PCIE Card 91มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Cards Input Digital None PCI Express PCI Express 250 mA 8 Channel
Seeed Studio Datalogging & Acquisition 4G Sensor Hub - Global 50มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Hubs Datalogging None - RS-485 2 A 4 Channel
Advantech Datalogging & Acquisition 16-ch IDI and 16-ch Universal IDO iDAQ m 2มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

IDAQ Modules DAQ Digital None Cable Terminal 3 mA 16 Channel