เพรสเชอร์เซ็นเซอร์

 เพรสเชอร์เซ็นเซอร์
Pressure Sensors & Force Sensors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many pressure sensor and force sensor manufacturers including Amphenol, Honeywell, NXP, Schneider Electric, TE Connectivity & more. Please view our large selection of pressure sensors & force sensors below.
ผลการค้นหา: 17,742
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS แรงกดดันในการใช้งาน ประเภทแรงดัน ประเภทขาออก พอร์ทแรงดัน รูปแบบการติด
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors VSP1130/120bar/M10x1/SW19/Packard 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0 bar to 120 bar Port Panel Mount
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-001205-01KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
1 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-000205-10KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
10 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-001315-01KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
1 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-000205-01KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
1 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-001315-03KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

3 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-000205-05KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
5 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-001205-05KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
5 kpsi Sealed Gauge Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR M5601-001205-10KPS 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
10 kpsi Sealed Gauge Digital Port
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors VSP1130/140bar/M10x1/SW19/Packard 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0 bar to 140 bar Port Panel Mount
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-000205-500PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

500 psi Absolute Digital Port
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors CCT1162/36bar/rel/M10x1/SW24/MLK/CodeB 29มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

35 bar No Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-000205-015PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

15 psi Absolute Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-000205-050PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 psi Absolute Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR D5601-001305-005PD 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 psi Differential Digital Port
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors IPT1125/100bar/M12x1,5/SW27 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0 bar to 10 bar Port Panel Mount
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-001205-050PC 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 psi Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-001205-500PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

500 psi Absolute Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-000205-050PC 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 psi Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-001305-500PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

500 psi Absolute Digital Port
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors IPT1125/40bar/M12x1,5/SW27 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0 bar to 40 bar Port Panel Mount
Amphenol i2s Industrial Pressure Sensors IPT1125/60bar/M12x1,5/SW27 15มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0 bar to 60 bar Port Panel Mount
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR D5601-001205-005PD 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

5 psi Differential Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-001305-100PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100 psi Absolute Digital Port
TE Connectivity Industrial Pressure Sensors PRESS XDCR U5601-001205-050PA 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

50 psi Absolute Digital Port