โฟโต้ทรานซิสเตอร์

 โฟโต้ทรานซิสเตอร์
Phototransistors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many phototransistor manufacturers including Fairchild, Honeywell, OSRAM, TT Electronics, Vishay & more.

Please view our full phototransistor selection below.
ผลการค้นหา: 371
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ รูปแบบการติด ความยาวสูงสุดของคลื่น การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าสูงสุดของกระแสคอลเลกเตอร์ในสภาวะ On ค่าสูงสุดแรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์และขาอิมิเตอร์ VCEO แรงดันพังทลายระหว่างคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ แรงดันอิ่มตัวที่ตกคร่อมระหว่างขั้วคอลเลกเตอร์และอิมิเตอร์ กระแสมืด ระยะเวลาที่แรงดันกำลังเพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่แรงดันกำลังตก Pd - กำลังงานสูญเสีย ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ระดับ คุณสมบัติ
Vishay Semiconductors VEMT3700X01-GS08
Vishay Semiconductors Phototransistors PHOTO TRANS. SMD PLCC2 -E3 14,998มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 7,500

Vishay Semiconductors Phototransistors PHOT TRANS PCB-SMD DAYLIGHT FIL 870NM-E4 6,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Phototransistors 0805 (2012 metric) SMD/SMT 870 nm 20 V 400 mV 1 nA 100 mW - 40 C + 110 C
Vishay Semiconductors Phototransistors Sideview 850-980nm +/-37 deg 58,560มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors Through Hole 920 nm 5 V 100 mA 70 V 300 mV 100 nA 6 us 8 us 150 mW - 40 C + 85 C
ams OSRAM Phototransistors PHOTOTRANSISTOR 188,120มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Phototransistors T-1 3/4 Through Hole 870 nm - 50 mA 70 V 70 V 150 mV 200 nA 14 us 14 us 200 mW - 40 C + 100 C
ROHM Semiconductor Phototransistors PHOTOTRANSISTOR 5,125มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Phototransistors SMD-2 SMD/SMT 30 mA 32 V 5 V 400 mV 500 nA - - 80 mW - 30 C + 85 C SML-810TB
Vishay Semiconductors Phototransistors Gullwing 470-1090nm +/-35 deg 15,871มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Phototransistors 50 mA 20 V 20 V 400 mV 1 nA 100 mW - 40 C + 100 C VEMT AEC-Q101


Vishay Semiconductors Phototransistors T-.75 450 to 1040nm +/-40 deg 14,242มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors T-3/4 Through Hole 825 nm 50 mA 32 V 32 V 300 mV 200 nA 100 mW - 40 C + 100 C
Vishay Semiconductors Phototransistors T-1.75 450 to 1080nm +/-20 deg 15,685มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors T-1 3/4 Through Hole 850 nm 50 mA 70 V 70 V 300 mV 200 nA 150 mW - 40 C + 100 C
Vishay Semiconductors Phototransistors 60 Degree 100mW 70 Volt 50mA 8,880มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 7,500

PLCC-2 SMD/SMT 850 nm 50 mA 70 V 200 nA 6 us 6 us 100 mW - 40 C + 100 C VEMT
Vishay Semiconductors Phototransistors 70V 100mW 850nm 36,478มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Phototransistors PLCC-2 850 nm 50 mA 70 V 70 V 150 mV 200 nA 6 us 2 us 100 mW - 40 C + 100 C VEMT
Vishay Semiconductors Phototransistors Gullwing 790-970nm +/-35 deg 48,291มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Phototransistors 50 mA 20 V 20 V 400 mV 1 nA 100 mW - 40 C + 100 C VEMT AEC-Q101
Vishay Semiconductors Phototransistors 0805 470-1090nm +/-60 deg 13,151มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

AEC-Q101
ams OSRAM Phototransistors PHOTODIODE 10,171มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Phototransistors TO-18 Through Hole 830 nm 100 mA 35 V 35 V 160 mV 50 nA 9 us 9 us 200 mW - 40 C + 125 C
Vishay Semiconductors Phototransistors 0805 750-1010nm +/-60 deg 23,319มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

AEC-Q101


Vishay Semiconductors Phototransistors T-1.75 450 to 1080nm +/-15 deg 13,702มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors T-1 3/4 Through Hole 850 nm 50 mA 70 V 70 V 130 mV 50 nA 150 mW - 40 C + 100 C
ams OSRAM Phototransistors PHOTODIODE 2,364มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

TO-18 850 nm 100 mA 50 nA 7 us, 9 us 7 us, 9 us 150 mW - 40 C + 80 C
Vishay Semiconductors Phototransistors Sideview 470-1090nm +/-35 deg 40,421มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Phototransistors 50 mA 20 V 20 V 400 mV 1 nA 100 mW - 40 C + 100 C VEMT AEC-Q101
Vishay Semiconductors Phototransistors TO-18 450-1080nm +/-40 deg 1,505มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors TO-18 Through Hole 850 nm 50 mA 70 V 70 V 150 mV 100 nA 250 mW - 40 C + 125 C
Vishay Semiconductors Phototransistors 60 Degree 100mW 70 Volt 50mA 16,270มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,500

Phototransistors PLCC-3 850 nm 50 mA 70 V 70 V 150 mV 200 nA 6 us 2 us 100 mW - 40 C + 100 C VEMT
Vishay Semiconductors Phototransistors TO-18 450-1080nm +/-40 deg 1,689มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors TO-18 Through Hole 850 nm 50 mA 80 V 70 V 150 mV 100 nA 250 mW - 40 C + 125 C
Wurth Elektronik Phototransistors WL-STCB 0603 Blk SMD 940nm 30nA 100mW 6,866มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Phototransistors Through Hole 1 mA 80 V 30 nA 100 mW - 40 C + 85 C WL-STCB
ams OSRAM Phototransistors PHOTOTRANSISTOR 124,848มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Phototransistors T-1 Through Hole 900 nm - 15 mA 35 V 35 V 200 mV 15 mA 9 us 9 us 165 mW - 40 C + 100 C AEC-Q101
Vishay Semiconductors Phototransistors Reverse gullwing 470-1090nm +/-15 deg 7,156มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,000

Phototransistors Reverse Gull Wing 850 nm 50 mA 20 V 20 V 400 mV 1 nA 100 mW - 40 C + 100 C VEMT AEC-Q101
ams OSRAM Phototransistors SFH 320 FA-3-Z 10,331มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,000

ROHM Semiconductor Phototransistors PHOTO LINK MODULE 9,843มีอยู่ในสต็อก