การแปลงแสงเป็นความถี่และความถี่เป็นแรงดัน

ผลการค้นหา: 10
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD สินค้า การตอบสนอง ความยาวสูงสุดของคลื่น ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของความถี่ รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน
Texas Instruments Light To Frequency & Light To Voltage Transimpedance Amp 933มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.45 A/W 650 nm + 70 C 0 C Through Hole PDIP-8
Melexis Light To Frequency & Light To Voltage Light to AnalogVoltage Convertor.SensorEyeC 10,864มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 600
ม้วน: 3,000

Light to Voltage Converters 70 mV/(uW/cm2) 850 nm + 125 C - 40 C SMD/SMT SOIC-8 3 V to 5.5 V
ROHM Semiconductor Light To Frequency & Light To Voltage Opt Sensr Heart Rate Monitor IC 200uA 1,883มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Light to Frequency Converters + 85 C - 20 C 400 kHz SMD/SMT WLGA-10 1.7 V to 3.6 V, 2.5 V to 3.6 V
Texas Instruments Light To Frequency & Light To Voltage TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER 2,168มีอยู่ในสต็อก
3,0554/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Light to Voltage Converters 0.45 A/W 650 nm + 70 C 0 C 14 kHz Through Hole PDIP-8 18 V
Texas Instruments Light To Frequency & Light To Voltage Mono Photodiode & Sngl-Sply Trans Amp 183มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

0.45 A/W 650 nm + 70 C 0 C SMD/SMT SOP-8
Melexis Light To Frequency & Light To Voltage Light to AnalogVoltage Convertor.SensorEyeC 160มีอยู่ในสต็อก
5006/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Light to Voltage Converters 7 mV/(uW/cm2) 850 nm + 125 C - 40 C SMD/SMT SOIC-8 3 V to 5.5 V
Texas Instruments Light To Frequency & Light To Voltage Mon Photodiode & Sgl Supply Transimp Amp 21มีอยู่ในสต็อก
10018/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Light to Voltage Converters 0.45 A/W 650 nm + 70 C 0 C 14 kHz SMD/SMT SOP-8 18 V
Melexis Light To Frequency & Light To Voltage Light to AnalogVoltage Convertor.SensorEyeC 165มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 25

Light to Voltage Converters 70 mV/(uW/cm2) 850 nm + 125 C - 40 C SMD/SMT SOIC-8 3 V to 5.5 V
Melexis Light To Frequency & Light To Voltage Light to AnalogVoltage Convertor.SensorEyeC
5,96719/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 600
ม้วน: 3,000

Light to Voltage Converters 7 mV/(uW/cm2) 850 nm + 125 C - 40 C SMD/SMT SOIC-8 3 V to 5.5 V
ams OSRAM TSL201CLLF
ams OSRAM Light To Frequency & Light To Voltage Linear Sensor Array 64 x 1 ไม่มีในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1,000
หลายรายการ: 1,000
ม้วน: 1,000

Light to Voltage Converters