เซนเซอร์ Hall Effect /เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กที่ติดบนบอร์ด

 เซนเซอร์ Hall Effect /เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กที่ติดบนบอร์ด
Hall Effect Sensors & Magnetic Sensors are in stock with same-day shipping at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many board mount hall effect sensor & magnetic sensor manufacturers including ams OSRAM, Diodes Incorporated, Honeywell, Infineon, Melexis, Texas Instruments, & more. Please view our large selection of magnetic & hall effect sensors below.
ผลการค้นหา: 3,733
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าสูงสุดของกระแสไฟขาออก จุดสูงสุด/ต่ำสุดในการใช้งาน จุดปล่อยต่ำสุด/สูงสุด (Brp) การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ ระดับ คุณสมบัติ การบรรจุ
Allegro MicroSystems Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Industrial Hall-Effect Sensor with VREF and 400 kHz Bandwidth 11,936มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 250
ม้วน: 4,000

Programmable Linear Hall-Effect Sensor 16 mA 15 mA 5 V - 40 C + 125 C PCB Mount SIP-4 ACS37600 Reel, Cut Tape, MouseReel
Allegro MicroSystems Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Industrial Hall-Effect Sensor with VREF and 400 kHz Bandwidth 11,995มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 250
ม้วน: 4,000

Programmable Linear Hall-Effect Sensor 16 mA 15 mA 5 V - 40 C + 125 C PCB Mount SIP-4 ACS37600 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Unipolar Switch SSOT23 T&R 3K 2,860มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Unipolar Hall Effect Switch 1.6 uA 1 mA 30 Guass 19 Gauss - 40 C + 85 C SMD/SMT SOT-23-3 AH138 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Omnipolar Switch X2-DFN1410-4 T&R 4K 4,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 4,000
Unipolar Hall Effect Switch 1.1 uA 1 mA 39 Guass 34 Guass - 40 C + 85 C SMD/SMT X2-DFN1410-4 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Unipolar Switch SSOT23 T&R 3K 2,950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Unipolar Hall Effect Switch 1.6 uA 1 mA 60 Guass 55 Guass - 40 C + 85 C SMD/SMT SOT-23-3 AH138 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 50 Gauss to 100 Gauss - 100 Gauss to - 50 Gauss 12 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Texas Instruments Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Low-power linear 3D Hall-effect sensor with IC interface 6-SOT-23 -40 to 125 2,746มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Omnipolar Switch 3 mA 10 mA 50 mT 23.5 mT 1.65 V to 5.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOT-23-6 TMAG5273 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 2,900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 50 Gauss to 100 Gauss - 100 Gauss to - 50 Gauss 12 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Unipolar Switch X2-DFN1010-4 (Type B) T&R 5K 4,850มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000
Unipolar Hall Effect Switch 1.1 uA 1 mA 46 Guass 39 Guass - 40 C + 85 C SMD/SMT X2-DFN1010-4 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Linear SC59 T&R 3K 2,960มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Hall Effect Device 3 mA - 40 C + 105 C SMD/SMT SC-59-3 Reel, Cut Tape
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 8 Gauss to 42 Gauss - 42 Gauss to - 8 Gauss 12 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Unipolar Switch SSOT23 T&R 3K 2,840มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Unipolar Hall Effect Switch 1.6 uA 1 mA 42 Guass 42 Guass - 40 C + 85 C SMD/SMT SOT-23-3 AH138 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Low-power linear 3D Hall-effect sensor with IC interface 6-SOT-23 -40 to 125 4,023มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
Omnipolar Switch 3 mA 10 mA 50 mT 23.5 mT 1.65 V to 5.5 V - 40 C + 125 C SMD/SMT SOT-23-6 TMAG5273 Reel, Cut Tape
Allegro MicroSystems Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Chopper-Stabilized Precision Hall-Effect Latch 11,998มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 500
ม้วน: 6,000

2 mA - 50 G 50 G - 40 C + 150 C PCB Mount SOT-23-3 APS12202 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 50 Gauss to 100 Gauss - 100 Gauss to - 50 Gauss 12 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA - 10 Gauss to 30 Gauss - 30 Gauss to 10 Gauss 12 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA - 10 Gauss to 30 Gauss - 30 Gauss to 10 Gauss 12 V - 40 C + 125 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 50 Gauss to 100 Gauss - 100 Gauss to - 50 Gauss 12 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Allegro MicroSystems Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Chopper-Stabilized Precision Hall-Effect Latch 11,900มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 500
ม้วน: 6,000

2 mA - 90 G 90 G - 40 C + 150 C PCB Mount SOT-23-3 APS12212 Reel, Cut Tape, MouseReel
Diodes Incorporated Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Hall Latch Switch TSOT25 T&R 3K 3,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
4.7 mA 50 mA 8 Gauss to 42 Gauss - 42 Gauss to - 8 Gauss 12 V - 40 C + 150 C SMD/SMT TSOT-25-5 Reel, Cut Tape, MouseReel
Allegro MicroSystems Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Chopper-Stabilized Precision Hall-Effect Switch 11,868มีอยู่ในสต็อก