เซนเซอร์จับการไหล

 เซนเซอร์จับการไหล
Flow Sensors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers. Mouser is an authorized distributor for many flow sensor manufacturers including Honeywell & Omron. Please view our large selection of flow sensors below.
ผลการค้นหา: 346
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ประเภทเซนเซอร์ สำหรับใช้ร่วมกับ ขอบเขต ความแม่นยำ แรงดันขาออก โหมดปฏิบัติงาน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน ขนาดของพอร์ท วัสดุของปลอกหุ้ม
Sensirion Flow Sensors 6มีอยู่ในสต็อก
929/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Gas Air, AR, CO2, N2, N2O, O2 2 slm to 50 slm 2 % 24 V 6 mm Stainless Steel
Sensirion Flow Sensors 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Gas Air, AR, CO2, N2, N2O, O2 2 slm to 50 slm 2 % 24 V 6 mm Stainless Steel
Sensirion Flow Sensors 7มีอยู่ในสต็อก
198/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Gas Air, AR, CO2, N2, N2O, O2 2 slm to 50 slm 2 % 24 V 6 mm Stainless Steel
Sensirion Flow Sensors 10มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Gas Air, AR, CO2, N2, N2O, O2 2 slm to 50 slm 2 % 24 V 6 mm Stainless Steel
Sensirion Flow Sensors 9มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Gas Air, AR, CO2, N2, N2O, O2 2 slm to 50 slm 2 % 24 V 6 mm Stainless Steel
Sensirion Flow Sensors Flow sensor with additional thermal conductivity feature which enables media recognition or concentration function 137มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flow Sensor Flow Sensor Liquid 0 mL/min to 40 mL/min 5 %, 10 % Bidirectional 3.5 V UNF 1/4-28 Polyphenylene Sulfide (PPS)
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Controller with exchangeable connectors (6 mm Legris included). Control range: 2 slm - 0.002 slm. 33มีอยู่ในสต็อก
720/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Flow Meter Gases 2 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Meter with exchangeable connectors (6 mm Legris included). Measurement range: 50 sccm - 0.05 sccm. 22มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Flow Meter Gases 50 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Sensirion liquid flow sensor for higher flow rates up to 1l/min 507มีอยู่ในสต็อก
5013/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flow Meter Flow Sensor Liquid 0 mL/min to 1 L/min 5 %, 10 %, 20 % Bidirectional 3.5 V 4 mm Barbed Polyphenylene Sulfide (PPS)
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Controller Control range: 0.5 slm - 0.0005 slm. 25มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Flow Meter Gases 0.5 slm to 0.0005 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Meter with exchangeable connectors (6 mm Legris included). Measurement range: 10 slm - 0.01 slm. 6มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Flow Meter Gases 10 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Controller Control range: 10 slm - 0.01 slm. 1มีอยู่ในสต็อก
161/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Controller Flow Meter Gases 10 slm to 0.01 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Meter with exchangeable connectors (6 mm Legris included). Measurement range: 2 slm - 0.002 slm. 7มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Flow Meter Gases 2 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Versatile, digital gas flow sensor, flow range from -150 to 300 slm, with temperature sensor in the gas path. 80มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Flow Meter Flow Sensor - 150 slm to 300 slm 4 % Bidirectional 3.3 V
Sensirion Flow Sensors Digital Multigas Mass Flow Meter with exchangeable connectors (6 mm Legris included). Measurement range: 0.5 slm - 0.0005 slm. 14มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Mass Flow Meter Flow Meter Gases 0.5 slm 0.8 % Bidirectional 15 V to 26.4 V Aluminum
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution and multi-gas options 89มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 20 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 8 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 50 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 8 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Miniaturized Planar Package Liquid Flow Sensor 24มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flow Sensor Flow Sensor Liquid 0 ml/min to 1.5 l/min 5%, 10% Bidirectional 3.4 VDC to 3.5 VDC 1 mm
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution and multi-gas options 109มีอยู่ในสต็อก
5620/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 20 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 7 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution and multi-gas options 94มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 20 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 8 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution 112มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 50 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 7 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Pressure-resistant gas flow sensor with high resolution 112มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Pressure Resistant Gas Flow Sensor Flow Sensor O2, Air, N2O, CO2 and Mixtures 50 slm 3 % Bidirectional 3.3 V 8 mm Polyamide (PA)
Sensirion Flow Sensors Compact Liquid Flow Meter - 5000 ul/min 149มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flow Meter Flow Sensor Liquid 0 uL/min to 5000 uL/min Bidirectional 5 V UNF 1/4-28
Sensirion Flow Sensors Media Isolated Microfluidic Non-invasive Liquid Flow Meter - 1000 ul/min 66มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Liquid Flow Meter Flow Meter Liquid 0 uL/min to 1000 uL/min 5 % 0 V to 10 V Bidirectional 5 V
Sensirion Flow Sensors Robust Digital (Mass) Flow Meter with range of -30slm to +300slm 180มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Digital Mass Flow Meter Flow Meter Air, Oxygen - 30 slm to 300 slm 3.5 % Bidirectional 3.3 V 19.8 mm Polyphenylene Ether (PPE)