เซนเซอร์จับความชื้นที่ติดบนบอร์ด

ผลการค้นหา: 307
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ขอบเขตค่า RH ค่าความแม่นยำ RH รูปแบบการติด ประเภทขาออก ประเภทอินเตอร์เฟส ความคมชัด ความแม่นยำของค่าอุณหภูมิเต็มจำนวน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน การจ่ายแรงดัน (ต่ำสุด) การจ่ายแรงดัน (สูงสุด) ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-3%RH/+/-0.3C, 4th generation, digital (I2C) humidity and temperature sensor 9,792มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Certified Digital Temperature and Humidity Sensor 6,850มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

0 % to 100 % 2 % SMD/SMT 600 uA 2.15 V 5.5 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-3%RH/+/-0.3C, 4th generation, humidity (I2C) and temperature sensor with wettable flanks 4,950มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors +/-1.8%RH/+/-0.2C, 4th generation, digital (I2C) humidity and temperature sensor with 0x45 I2C address. 4,893มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 1 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.1 C 320 uA 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C 1.5 mm x 1.5 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors +/-1.8%RH/+/-0.2C, 4th generation, digital (I2C) humidity and temperature sensor with 0x46 I2C address. 9,974มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 10,000
0 % to 100 % +/- 1 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.1 C 320 uA 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C 1.5 mm x 1.5 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors 10,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 10,000
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 350 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C 1.5 mm x 1.5 mm Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-2%RH/+/-0.2C, 4th generation, humidity (I2C) and temperature sensor with wettable flanks 5,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-2%RH/+/-0.2C, 4th generation, digital (I2C) humidity and temperature sensor with 0x45 I2C address. 4,879มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors 3-point calibrated, ISO17025 certified digital temperature sensor with calibration certificate; optimized for cold and frozen chain monitoring. 12,463มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

1.8 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit 60 mA 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-3%RH/+/-0.3C, 4th generation, humidity and temperature sensor with PWM Interface 5,000มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Automotive-grade, +/-2%RH/+/-0.2C, 4th generation, humidity and temperature sensor with PWM Interface 2,490มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500
0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 320 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C QFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Digital Humidity and Temperature Sensor incl Filter Membrane 9,031มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT I2C 60 mA 3.6 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Digital Industrial Humidity and Temperature Sensor incl Filter Membrane 2,407มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Analog Industrial Humidity and Temperature Sensor incl Filter Membrane 2,469มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT 4.5 V 5.5 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Digital Humidity and Temperature Sensor incl Filter Membrane 1,264มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT I2C 60 mA 3.6 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Digital Humidity and Temperature Sensor incl Filter Membrane 10,561มีอยู่ในสต็อก
15,00015/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

SMD/SMT I2C 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors SHT40I-HD1B-R2 2.5kpcsHum. & Temp. IC 5,471มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

0 % to 100 % 2.5 % SMD/SMT Analog - 0.01 % 0.3 C 520 uA 4.5 V 5.5 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Ultra-High Accuracy Digital Humidity & Temperature Sensor with 1.0%RH and 0.1C tolerances and 1.08 ... 3.6 V supply voltage. Integrated high-power heater, on-chip protection options availabel, NIST tracable. 6,262มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 10,000

Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors 4th Gen Humidity and Temperature Sensor 9,296มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

+/- 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.3 C 18 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Intermediate Humidity and Temperature Sensor 18,331มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

+/- 1.8 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 100 nA 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Ultra-High Accuracy Digital Humidity & Temperature Sensor with 1.0%RH and 0.1C tolerances and 1.08 ... 3.6 V supply voltage. Integrated high-power heater, on-chip protection options availabel, NIST tracable. 12,947มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

Reel, Cut Tape, MouseReel
Sensirion Board Mount Humidity Sensors RH/ T Sensor, Automotive certified 17,956มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

0 % to 100 % +/- 2 % SMD/SMT Digital I2C +/- 0.3 C 600 uA 2.4 V 5.5 V - 40 C + 125 C DFN-8 AEC-Q100 Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors Base Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 2.5k 1,868มีอยู่ในสต็อก
2,50029/11/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

0 % to 100 % 2 % SMD/SMT Digital I2C 16 bit +/- 0.2 C 21 uA 2.3 V 5.5 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape
Texas Instruments Board Mount Humidity Sensors 0.5% RH digital humidity sensor, 0.19% long-term drift, 400 nA, 4-sec response time, NIST traceable 4,118มีอยู่ในสต็อก
3,00030/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000
0 % to 100 % 0.5 % SMD/SMT I2C 16 bit 400 nA 1.62 V 5.5 V - 40 C + 125 C WSON-8 Reel, Cut Tape
Sensirion Board Mount Humidity Sensors RH/ T Sensor 40,298มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

0 % to 100 % +/- 1.8 % SMD/SMT Digital I2C 0.01 % +/- 0.1 C 350 uA 1.08 V 3.6 V - 40 C + 125 C DFN-4 Reel, Cut Tape