เซนเซอร์เสียง

เซนเซอร์เสียง
Audio Sensors are available at Mouser Electronics from industry leading manufacturers.  Mouser is an authorized distributor for many audio sensor manufacturers including Knowles Acoustics, Kobitone, PUI Audio, Wolfson Microelectronics & more. Please view our large selection of audio sensors below.
ผลการค้นหา: 992
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS
TDK InvenSense MEMS Microphones Analog Microphone with Very High Dynamic Range 9,499มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

TDK InvenSense MEMS Microphones Dual Port Analog Microphone with Very High Dynamic Range 9,305มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

CUI Devices MEMS Microphones 2.75 mm x 1.85 mm x 0.9 mm MEMs omnidirectional SMT analog bottom 2 Vdc T&R 2,183มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices MEMS Microphones 2.75 mm x 1.85 mm x 0.9 mm MEMs omnidirectional SMT analog bottom 2 Vdc T&R 2,132มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices MEMS Microphones 2.75 mm x 1.85 mm x 1 mm MEMs omnidirectional SMT analog top 2 Vdc T&R 2,133มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices MEMS Microphones Mic, 3.4x2.4mm MEMs, IPX7 5,200มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices Microphones Mic, 4mm ECM, omnidirectional 1,988มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Infineon Technologies MEMS Microphones 9,688มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000


Infineon Technologies MEMS Microphones 2,590มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000


Infineon Technologies MEMS Microphones 4,527มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Infineon Technologies MEMS Microphones 4,897มีอยู่ในสต็อก
5,00027/12/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000


Infineon Technologies MEMS Microphones 7,862มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Infineon Technologies MEMS Microphones 18,221มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

TDK InvenSense MEMS Microphones Bottom Port PDM Digital Output Multi-Mode Microphone 20,187มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 10,000

Knowles Microphones SISONIC MEMS MICROPHONE;Digital;Bottom;66dB SNR;132.5dB SPL;-37 +/-1dBV;25Hz;86dB PSRR;Low Power: 260 / Standard: 1000;1.8V 111,808มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,900

CUI Devices Microphones microphone, 4 mmx1.5mm, electret condenser, noise cancelling, solder pads, 1 Vdc 2,847มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices Microphones 617มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
Knowles MM20-33366-000
Knowles MEMS Microphones 71dB 1.3mm Height 0.25mm port 3,713มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1Infineon Technologies MEMS Microphones MICROPHONES_DIFFERENTIAT 57,746มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 1,000

Knowles MEMS Microphones Digital Multiple Performance Modes 38,837มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,900

Knowles MEMS Microphones MIC MEMS ANALOG OMNI -42DB 104,766มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,700

Infineon Technologies MEMS Microphones MICROPHONES_DIFFERENTIAT 4,914มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

CUI Devices MEMS Microphones Microphone,2.75mmx1.85mmx1mm,MEMs,omnidirectional,SMT,analog,top,2.6V,T&R 1,718มีอยู่ในสต็อก
1,10013/10/2566 ที่คาดหวัง
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices MEMS Microphones microphone 2.75 mm x 1.85 mm x 0.9 mm MEMs omni SMT analog top 2 Vdc T&R 2,095มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

CUI Devices MEMS Microphones microphone 4 mm x 3 mm x 1 mm MEMs omnidirectional SMT digital top 2 Vdc T&R 2,165มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1