ภาครับ-ส่งคลื่นความถี่วิทยุ

ผลการค้นหา: 489
เลือก รูปภาพ หมายเลขชิ้นส่วน Mfr. คำอธิบาย เอกสารข้อมูลสินค้า สินค้าพร้อมส่ง การตั้งราคา (THB)กรองผลลัพธ์ในตารางตามราคาต่อหน่วยที่อิงตามจำนวนของคุณ จำนวน มาตรฐาน RoHS โมเดล ECAD ประเภท ความถี่ในการใช้งาน NF - ค่าแสดงการกำเนิดสัญญาณรบกวน การจ่ายแรงดันที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่จ่ายใช้งาน ค่าสูงสุดของอุณหภูมิในการใช้งาน ค่าสูงสุดของอัตราข้อมูล รูปแบบการติด หีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ การบรรจุ

Skyworks Solutions, Inc. RF Front End GNSS L1 + L5 FEM 2,944มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 1.559 GHz to 1.189 GHz 1.5 dB 1.8 V 1 mA + 85 C SMD/SMT
Analog Devices RF Front End 3.1 GHz to 4.2 GHz Receiver Front end 500มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
สูงสุด: 50

Front-End ICs 3.1 GHz to 4.2 GHz 1.3 dB 5 V 120 mA + 105 C SMD/SMT LFCSP-24 Cut Tape
Qorvo RF Front End 802.11be 2.4GHz Single WiFi FEM 200มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo RF Front End 802.11be 2.4GHz Single WiFi FEM (Hamilto 195มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo RF Front End 802.11be 5-7GHz Single WiFi FEM 157มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo QPB9380SR
Qorvo RF Front End 2.3-4.2 GHz 20W Switch-LNA Module 473มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 2.3 GHz to 5 GHz 1 dB SMD/SMT LGA
Qorvo RF Front End WiFi 6E, 6 GHz, High Power, Non-Linear F 78มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 6 GHz 1.9 dB 5 V SMD/SMT SMD-24

Qorvo RF Front End 802.11be 5-7GHz Single WiFi FEM (Hamilto 194มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Qorvo RF Front End 2.3-5GHz 20W Switch-LNA Module 1,679มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 2,500

RF Front End 2.3 GHz to 5 GHz 1.25 dB 5 V 115 mA + 105 C - SMD/SMT SMT-40 Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End 6GHz Wi-Fi 6 Front End Module 9,968มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Wi-Fi 5.945 GHz to 7.125 GHz 2 dB 3.3 V SMD/SMT 2.5 mm x 2.5 mm Reel, Cut Tape

Skyworks Solutions, Inc. RF Front End 1mA GNSS L1 25,934มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

Front-End ICs 1.559 GHz to 1.606 GHz 1.9 dB 1.5 V to 3.6 V SMD/SMT MCM-10
Analog Devices RF Front End Front End Module, 6-18 GHz 700มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 6 GHz to 18 GHz 2.5 dB 3.3 V. 5 V 80 mA, 220 mA + 85 C - SMD/SMT LGA-24 Cut Tape
Qorvo RF Front End 2GHz Wi-Fi 7 High Power integrated Front 230มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 2.402 GHz to 2.472 GHz 2.7 dB 5 V SMD/SMT 3 mm x 3 mm Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End 5GHz Wi-Fi 6 Front End Module 660มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

SMD/SMT
Texas Instruments RF Front End 32-channel 3-level transmitter with integrated transmit beamformer 260-NFBGA 0 to 70 922มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

100 MHz SMD/SMT NFBGA-260 Tray
Skyworks Solutions, Inc. RF Front End 2.4GHz 100mW BT BLE FEM 32,575มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 13,000

RF Front End 2.4 GHz 1.7 V to 3.3 V 90 mA + 105 C SMD/SMT MCM-18 Reel, Cut Tape
Semtech RF Front End RF Front End transceiver 35,333มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

RF Front End 150 MHz to 960 MHz 3.6 V + 85 C SMD/SMT QFN-24 Reel, Cut Tape, MouseReel
Skyworks Solutions, Inc. RF Front End Cnnctd Home/Wearable BLE+ZigBee Family 124,126มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 6,500

RF Front End 2.4 GHz to 2.483 GHz 2 dB 1.7 V to 3.3 V 5 uA, 3.5 mA, 115 mA + 85 C - SMD/SMT MCM-22 Reel, Cut Tape, MouseReel

Skyworks Solutions, Inc. RF Front End 2.4GHz 802.11n PA+SW+LNA FEM in 2.5mmx2. 2,698มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 3,000

Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End 5GHz Wi-Fi 6 UNII1-2a integrated Front E 72มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 5.17 THz to 5.33 THz 3.1 dB 5 V SMD/SMT SMD-16 Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End 6GHz Wi-Fi 6E Front End Module 3,398มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

RF Front End 5.945 GHz to 7.125 GHz 2 dB 5 V SMD/SMT 3 mm x 3 mm Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End 5-7GHz Wi-Fi 6+6E Front End Module 7,230มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

RF Front End 5.17 GHz to 7.125 GHz 1.9 dB 3.3 V SMD/SMT 3 mm x 3 mm Reel, Cut Tape
Qorvo RF Front End X-Band 5W FEM, OVM 65มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

8 GHz to 12 GHz 2.2 dB SMD/SMT
Analog Devices RF Front End Dual Channel, 2.4 GHz to 4.2 GHz Receive 79มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1

RF Front End 2.4 GHz to 4.2 GHz 1.45 dB 4.75 V to 5.25 V 86 mA + 105 C SMD/SMT LFCSP-40 Cut Tape
Qorvo RF Front End 2GHz Wi-Fi 6 Front End Module 2,667มีอยู่ในสต็อก
จำนวนขั้นต่ำ: 1
หลายรายการ: 1
ม้วน: 5,000

Wi-Fi 2.412 GHz to 2.484 GHz 1.9 dB 5 V SMD/SMT 5 mm x 3 mm Reel, Cut Tape